Ustalenia z posiedzenia gminnego Zarządu OSP

Podczas posiedzenia gminnego Zarządu OSP dokonano podsumowania kampanii sprawozdawczej w OSP gminy Ostróda. Stwierdzono:

– wszystkie jednostki z terenu gminy Ostróda i powiatu Ostróda w terminie złożyły wszystkie sprawozdania dotyczące roku sprawozdawczego 2013 r.

-26 kwitnia 2014 r. w komendzie powiatowej PSP ul Stapińskiego w godz. 9,00 – 16,00 odbędzie się szkolenie prezesów i komendantów OSP z zakresu obowiązujących przepisów związanych z gospodarką finansową i dzialalnością statutową. Obecność na szkoleniu obowiązkowa w umundurowaniu służbowym.

-3 maja 2014 r. gminne obchody Dnia Strażaka odbędą się w Starych Jabłonkach i będą związane z przekazanien nowego samochodu OSP Stare Jabłonki. Uroczystości rozpoczną się msza św. o godz. 13,00.

-4 maja 2014 r. 0 godz. 11,00 rozpoczną się powiatowe obchody Dnia Strażaka w PPSP w Ostródzie. Odbędzie się przemarsz jednostek , a zakończenie obchodów nastąpi w ośrodku selezjańskim Kaczory piknikiem rodzinnym.

– zawody gminne OSP odbędą się w Smykówku w czerwcu 2014 r. Każda jednostka powinna wystawić drużynę do zawodów. OSP Samborowo posiada już przeszkoloną drużynę i powinna wziąść udział w zawodach.

– każda jednostka powinna dokonać rozeznania na terenie swego działania i powinna powołać u siebie drużynę młodzieżową  i rozpocząć szkolenia z młodzieżą.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik