Nadzwyczajny komunikat !!!

Szanowni mieszkańcy Samborowa i okolicznych miejscowości!
Za zgodą ks. Proboszcza Parafii Samborowo w niedzielę palmową,po każdej mszy św. będzie przeprowadzana zbiórka do puszek dobrowolnej ofiary z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego/ ubrań koszarowych 9 kompletów/ dla druhów z OSP Samborowo, którzy będą stanowić załogę przygotowaną do działań ratowniczo – gaśniczych. Będziemy wdzięczni za okazaną szczodrość i udzielone wsparcie.Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Wnioski budżetowe na 2013 r.

Zgodnie z podjętymi ustaleniami na ostatnim zebraniu członków OSP Samborowo zgłosiłem do Wójta Gminy Ostróda wnioski o zabezpieczenie środków finansowych na 2013 r. dotyczących potrzeb na wykonanie adaptacji przyznanego samochodu bojowego, na wyposażenie i na szkolenia oraz badania wytypowanych druhów. Jeżeli nasze wnioski zostana przez Radę Gminy Ostróda zatwierdzone w budżecie na 2013 r. wówczas będziemy mogli z nich korzystać.

Ponadto została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostródzie  na dostawę wody i odprowadzanie ścieków komunalnych. Został zainstalowany wodomierz na obiekcie strażnicy.

Czytaj dalej „Wnioski budżetowe na 2013 r.”

Zbiórka do puszek

W imieniu wszystkich druhów OSP Samborowo składam najserdeczniejsze podziękowanie proboszczowi parafii św. Stanisława w Samborowie ks. Krzysztofowi Górnemu za zorganizowanie zbiórki ofiar do puszek na rzecz naszej OSP, a mieszkańcom parafii Samborowo za wykazaną ofiarność i zrozumienie. Czytaj dalej „Zbiórka do puszek”

Informacje dla mieszkańców

Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo

Powołana do działania 23 maja 2011 r. na podstawie opracowanego i uchwalonego statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo.. Została wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego  5 września 2011 r. o nr KRS: 0000393458 oraz NIP: 7412123230 i REGON: 281136486.konto w Banku Spółdzielczym w Iławie O/ Ostróda o nr 20 8831 1012 2002 0207 2515 0001 Czytaj dalej „Informacje dla mieszkańców”