O nas

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SAMBOROWO

REGON: 281136486

NIP: 7412123230

KRS: 0000393458

Nr konta:  20  8831 1012 2002 0207 2515 0001.

Członkowie reprezentacji:

Miecznik Edward – Prezes

Nowowiejski Zdzisław – Wiceprezes

Kwiatkowski Zbigniew – Naczelnik

Makar Andrzej – Zastępca Naczelnika

Wybranowski Andrzej – Skarbnik

Kwiatkowski Leszek – Sekretarz

Szatkowski Jerzy – Gospodarz

Pypczyński Tadeusz – Kronikarz

Komisja rewizyjna:

Daniel Kaczorowski- przewodniczący

Krzysztof Burczak- członek

Jarosław Mieszczyński- członek

Podstawowy zakres działalności:

Zapobieganie pożarom, akcje ratownicze w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, ochrona środowiska, klęsk żywiołowych, profilaktyka i szkolenia, udział w inicjatywach podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej.