O nas

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SAMBOROWO

ul. Szkolna 6A  14-100 Samborowo

REGON: 281136486

NIP: 7412123230

KRS: 0000393458

Nr konta:  20  8831 1012 2002 0207 2515 0001

 

Członkowie zarządu:

Leszek Kwiatkowski – Prezes

Nowowiejski Zdzisław – Wiceprezes

Kwiatkowski Zbigniew – Naczelnik

Makar Andrzej – Zastępca Naczelnika

Michalski Paweł – Skarbnik

Kapczyńska Grażyna – Sekretarz

Butrykiewicz Mieczysław – Gospodarz

Pypczyński Tadeusz – Kronikarz

 

Komisja rewizyjna:

Krzysztof Burczak- przewodniczący

Jarosław Stefaniak – sekretarz

Jarosław Mieszczyński- członek

 

Podstawowy zakres działalności:

Zapobieganie pożarom, akcje ratownicze w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, ochrona środowiska, klęsk żywiołowych, profilaktyka i szkolenia, udział w inicjatywach podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej.