Razem pomagamy!!!

Dnia 07.05.2020 nasza jednostka OSP Samborowo kolejny raz
wsparła logistycznie działania Caritas Diecezji Elbląskiej oraz proboszcza Krzysztofa Górnego.
      Byliśmy odpowiedzialni za dostarczenie paczek żywnościowych do
10 rodzin z terenu naszej parafii.
      Oczywiście dostarczenie wsparcia dla potrzebujących odbyło się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
      Dziękujemy Caritas Diecezji Elbląskiej, księdzu Krzysztofowi Górnemu za organizację akcji, oraz druhom Zbigniewowi Kwiatkowskiemu i Jarosławowi Mieszczyńskiemu za dostarczenie pomocy do potrzebujących rodzin.

Msza Święta w intencji naszych strażaków.

Z okazji Dnia Strażaka 4 maja 2020 r o godzinie 18.00 w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana.
Odbędzie się w naszym kościele w Samborowie Msza Święta w intencji naszych strażaków.
Zapraszamy strażaków wraz z rodzinami oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału we mszy. Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. (Strażacy umundurowanie galowe.)

Wspólne działania w pomocy potrzebującym

      Dnia 08.04.2020 nasza jednostka OSP Samborowo wsparła logistycznie działania Caritas Diecezji Elbląskiej oraz proboszcza Krzysztofa Górnego.
      Byliśmy odpowiedzialni za dostarczenie paczek żywnościowych do 9 rodzin z terenu naszej parafii.
      Oczywiście dostarczenie wsparcia dla potrzebujących odbyło się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
      Dziękujemy Caritas Diecezji Elbląskiej, księdzu Krzysztofowi Górnemu za organizację akcji, oraz druhom Zbigniewowi Kwiatkowskiemu i Jarosławowi Mieszczyńskiemu za dostarczenie pomocy do potrzebujących rodzin.

Zaproszenie dla druhen i druhów na ognisko.

W imieniu Zarządu OSP Samborowo mam zaszczyt zaprosić wszystkich druhów i druhny z rodzinami na wspólne strażackie ognisko, które odbędzie się 25.05.2019( Sobota) godzina 18.00, przy remizie.
Poczęstunek zapewnia zarząd OSP Samborowo.
Obecność druhów i druhen obowiązkowa

Rodzinny Rajd Rowerowy Samborowo 2019

Dnia 03.05.2019 braliśmy udział w organizacji i zabezpieczeniu Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
W imprezie wzięło udział około 50 osób.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.
Odbył się mały piknik ze słodkim poczęstunkiem, kiełbaskami z ogniska i nagrodami dla młodszych uczestników rajdu.
Organizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka, OSP Samborowo, GCK-B Samborowo oraz Radny. Szczególne podziękowania należą się sołtysowi Jackowi Grabowskiemu, który był pomysłodawcą i głównym organizatorem tego rajdu.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2018r.

Dnia 23 lutego 2019 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie odbyło się walne sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo za 2018 r. W zebraniu prócz członków OSP Samborowo wzięli udział zaproszeni goście Komendant Powiatowy PSP  bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Krzysztof Ruczyński Komendant Gminny OSP, Sołtys Jacek Grabowski, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Górny, Andrzej i Marcin Pokorscy. Tematem zebrania było przyjęcie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za działalność OSP Samborowo w roku 2018. Podziękowano panom Andrzejowi i Marcinowi Pokorskim za udostępnienie garażu na czas budowy remizy co pozwoliło utrzymać jednostkę w gotowości bojowej w okresie jesienno-zimowym.  Przyjęto kilka uchwał,  dokonano niezbędnych zmian w statucie organizacyjnym. Poinformowano wszystkich zebranych o stanie prac związanych z rozbudową naszej remizy.