Walne zebranie sprawozdawcze za 2018r.

Dnia 23 lutego 2019 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie odbyło się walne sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo za 2018 r. W zebraniu prócz członków OSP Samborowo wzięli udział zaproszeni goście Komendant Powiatowy PSP  bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Krzysztof Ruczyński Komendant Gminny OSP, Sołtys Jacek Grabowski, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Górny, Andrzej i Marcin Pokorscy. Tematem zebrania było przyjęcie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za działalność OSP Samborowo w roku 2018. Podziękowano panom Andrzejowi i Marcinowi Pokorskim za udostępnienie garażu na czas budowy remizy co pozwoliło utrzymać jednostkę w gotowości bojowej w okresie jesienno-zimowym.  Przyjęto kilka uchwał,  dokonano niezbędnych zmian w statucie organizacyjnym. Poinformowano wszystkich zebranych o stanie prac związanych z rozbudową naszej remizy.

Walne sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo

Zarząd OSP Samborowo zawiadamia wszystkich druhów OSP Samborowo, że 23 lutego 2019 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie odbędzie się walne sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo za 2018 r. Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność wszystkich członków jest obowiązkowa.

Obowiązuje strój wyjściowy(kto posiada).

Na zebraniu przedstawiane będą wyniki rzeczowe i finansowe za 2018 r. oraz zamierzenia na 2019 r.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

  Świąt wypełnionych radością i miłością,pełnych rodzinnych wzruszeń, niosących spokój i odpoczynek.
W Nowym Roku spełnienia wszelkich marze
ń, realizacji planów ,
wiary, szcz
ęścia i powodzenia.

 

Życzy  wszystkim  Zarząd OSP Samborowo

Prace budowlane na terenie remizy OSP Samborowo

Dzięki wyposażeniu  budynku garażu w nagrzewnicę elektryczną  możliwe było kontynuowanie prac budowlanych wewnątrz.

Dnia 22.12.2018 roku zakończono prace tynkarskie wewnątrz naszej nowej części remizy.  Pozwoli to na  parkowanie naszego samochodu w nowym ciepłym garażu. Nasz samochód Święta spędzi już na nowym miejscu postoju. Dziękujemy wykonawcy za zaangażowanie i duży nakład pracy aby zdążyć z wykonaniem robót tynkarskich do Świąt.