Walne zebranie sprawozdawcze za 2018r.

Dnia 23 lutego 2019 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie odbyło się walne sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo za 2018 r. W zebraniu prócz członków OSP Samborowo wzięli udział zaproszeni goście Komendant Powiatowy PSP  bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Krzysztof Ruczyński Komendant Gminny OSP, Sołtys Jacek Grabowski, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Górny, Andrzej i Marcin Pokorscy. Tematem zebrania było przyjęcie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za działalność OSP Samborowo w roku 2018. Podziękowano panom Andrzejowi i Marcinowi Pokorskim za udostępnienie garażu na czas budowy remizy co pozwoliło utrzymać jednostkę w gotowości bojowej w okresie jesienno-zimowym.  Przyjęto kilka uchwał,  dokonano niezbędnych zmian w statucie organizacyjnym. Poinformowano wszystkich zebranych o stanie prac związanych z rozbudową naszej remizy.