Rodzinny Rajd Rowerowy Samborowo 2019

Dnia 03.05.2019 braliśmy udział w organizacji i zabezpieczeniu Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
W imprezie wzięło udział około 50 osób.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.
Odbył się mały piknik ze słodkim poczęstunkiem, kiełbaskami z ogniska i nagrodami dla młodszych uczestników rajdu.
Organizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka, OSP Samborowo, GCK-B Samborowo oraz Radny. Szczególne podziękowania należą się sołtysowi Jackowi Grabowskiemu, który był pomysłodawcą i głównym organizatorem tego rajdu.