Walne sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo

Zarząd OSP Samborowo zawiadamia wszystkich druhów OSP Samborowo, że 23 lutego 2019 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie odbędzie się walne sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo za 2018 r. Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność wszystkich członków jest obowiązkowa.

Obowiązuje strój wyjściowy(kto posiada).

Na zebraniu przedstawiane będą wyniki rzeczowe i finansowe za 2018 r. oraz zamierzenia na 2019 r.