Wyróżnieni druhowie za wykonywanie zadań w 2013 r.

Podczas odbywanej corocznej oceny wykonywania zadań statutowych przez jednostkę OSP Samborowo dokonywanej na walnym zebraniu oceniono,że na wyróżnienie zasługują druhowie: Mieczysław Butrykiewicz, Krzysztof Burczak, Łukasz Wolf, Mieszczyński Jarosław, Mieszczyński Leszek, Nowowiejski Zdzisław. Gratulacje wyróżnionym. Zarząd OSP Samborowo jest przekonany, że dobry przykład zachęci innych druhów do większej aktywności.

Prezes Zarządu OSP Samborowo

mgr inż. Edward Miecznik