Ostatnie pożegnania zmarłego druha OSP Pietrzwałd

15 kwietnia 2014 r. odbył się pogrzeb wieloletniego członka zarządu druha OSP Pietrzwałd Jerzego Skowrońskiego. W ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzały zmarłego delegacje zakładów pracy, druhowie z jednostek OSP , władze samorzaowe gminy Ostróda , koledzy i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przemarszowi zmarłego towarzyszyły dźwięki syrek samochodów i strażnic .Jjednostkę OSP Samborowo reprezentowali druhowie: Zbigniew Kwiatkowski, Łukasz Wolf, Jarosław Mieszcyński i Edward Miecznik. Cześć jego pamięci.

Prezes OSP samborowo mgr inż. Edward Miecznik