Wystąpienie o pozyskanie samochodu dla OSP Samborowo.

Samborowo 2012.08.06

Pan Komendant

Wojewódzki  Policji w  Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8

  11-041 Olsztyn

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo w Samborowie zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie wycofywanego z eksploatacji samochodu VW –T 4, który pragniemy, po odpowiedniej adaptacji przeznaczyć na  samochód gaśniczo – ratowniczy dla wykonywania zadań statutowych przez druhów ochotników z OSP Samborowo.

OSP Samborowo powstało 23 maja 2011 r. i liczy obecnie 42 członków. Aktualnie adaptujemy w czynie społecznym użyczony  budynek  gospodarczy na potrzeby strażnicy  OSP Samborowo, do czasu wybudowania stałej bazy (strażnicy). Wykonując  szereg  prac  na rzecz mieszańców  miejscowości Samborowo oraz włączając  się w problematykę ochrony
ppoż. gminy  Ostróda  jednostka OSP Samborowo  została włączona do gminnego  zarządu OSP gminy Ostróda.

Posiadając środek transportu, po odpowiednim przeszkoleniu, wytypowanych druhów, będziemy mogli uczestniczyć w realizacji zadań statutowych, ratując mienie i życie mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości. Niezbędne środki na adaptację i wyposażenie samochodu uzyskamy od indywidualnych osób i prawnych podmiotów gospodarczych, które pozytywnie oceniają nasze działania i chcą pomóc w szybkim osiągnięciu pełnowartościowej sprawności bojowej.

Zarząd OSP Samborowo w Samborowie jest przekonany, że nasza prośba  spotka się ze zrozumieniem  Pana Komendanta.

Wystąpienie zarządu OSP Samborowo zostało poparte przez zarząd gminny OSP gminy Ostróda oraz przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Jesteśmy przekonani,że nasza prośba spotka się z pozytywnym rozpatrzeniem. Jako druhowie musimy wykonać wszystkie zaplanowane prace na obiekcie tymczasowej strażnicy. Czeka nas także wytypowanie grupy druhów ochotników, którzy jesienią 2012 r. zostaną przeszkoleni i przygotowani do wykonywania zadań bojowych. Czeka nas także wykonanie prac związanych z przemalowaniem przydzielonego samochodu i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz pozyskanie środków na wyposażenie samochodu w niezbędny osprzęt gaśniczo – ratowniczy. Po spełnieniu tych warunków będziemy ubiegali się o włączenie naszej jednostki w ogólnopolski system ratowniczy. Jest to nasz cel. Druhowie OSP Samborowo podejmują się wykonywania różnych prac służących mieszkańcom Samborowa, gdyż nasze inictatywy i praca pomaga w podniesieniu estetyki, ładu i  i porządku naszej miejscowości.

Prosimy wszystkich życzliwych nam mieszkańców i przedsiębiorców o pomoc w realizacji tego celu dla dobra i bezpieczeństwa nas wszystkich.

Prezes OSP Samborowo

mgr.inż Edward Miecznik

Dodaj komentarz