Prace przy remizie strażackiej i terenie sołectwa Samborowo

16 sierpnia 2012 r. druhowie Burczak Krzysztof, Wolf Łukasz, Tadeusz Pypczyński i Mieczysław Butrykiewicz pracowali przy usuwaniu drzew na terenie obiektu strażnicy i na terenie przykościelnym, które stwarzały utrudnienie w dojeździe i stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa przebywających osób.

Dnia 18 sierpnia 2012 r, druhowie Zbigniew Kwiatkowski i Łukasz Wolf porządkowali teren dokonując segregacji wyciętych drzew i porządkowania wyciętych gałęzi olraz przygotowania terenu do usuwania karp po wyciętych drzewach .

Zarząd OSP Samborowo składa podziękowanie p.Dariuszowi Bączkowi za okazywaną pomoc w postaci nieodpłatnego  użyczenia sprzętu, który angażowany jest w wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenu, usuwaniem i wywożeniem gruzu, wywózką gałęzi i krzaków po powstałych wycinkach. Cieszy nas, że dotychczasowa społeczna praca druhów OSP Samborowo znajduje uznanie u kolejnych przychylnych osób prywatnych , które chcą pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest szybkie uzyskanie zdolności bojowej  przez naszą jednostkę.

Prezes OSP Samborowo

mgr. inż Edward Miecznik

Dodaj komentarz