Dzień Strażaka Samborowo 4 maj 2018

Wszystkim druhnom i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo składam najserdeczniejsze życzenia  z okazji święta św. Floriana. Niech nasz patron czuwa nad Wami w czasie gaszenia pożarów, usuwania skutków zdarzeń komunikacyjnych i udziału we wszystkich interwencjach , w których biorąc udział ratujecie życie, zdrowie i mienie poszkodowanych ludzi. Jesteście wspaniali za okazywane poświęcenie, odwagę i ofiarność.

Wasze rodziny i wszyscy mieszkańcy Samborowa jesteśmy z Was dumni. Dla przyszłych pokoleń jesteście wzorem do naśladowania.

Życzę, aby nasze marzenia o budowie nowej strażnicy zostały nareszcie spełnione.

Z gratulacjami i podziękowaniami Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik