Walne sprawozdawcze zebranie druhów OSP Samborowo 17 luty 2018 r.

Zarząd OSP Samborowo informuje wszystkich druhów OSP Samborowo,że 17 lutego 2018 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Biblioteczno -Kulturalnym w Samborowie odbędzie się sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo za 2017 r. Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność wszystkich członków jest obowiązkowa. Obowiązuje strój wyjściowy.. Na zebraniu przedstawiane będą wyniki rzeczowe i finansowe za 2017 r. oraz zamierzenia na 2018 r.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik