Dzień Strażaka !

W dniu św. Floriana patrona strażaków składam wszystkim druhnom i druhom OSP Samborowo najserdeczniejsze życzenia. Niech św. Florian strzeże i chroni Was w czasie udzielania pomocy w prowadzonych akcjach ratowniczych i  gaśniczych. Niech czuwa nad spokojem i bezpieczeństwem Waszych rodzin. Za okazywane poświęcenie i pomoc niech powiększa grono życzliwych ludzi, którzy widzą, rozumieją i doceniają starania druhów OSP Samborowo. Niech pomoże w budowie nowej strażnicy OSP Samborowo , w jak najszybszym  czasie.

Wszystkim druhom wyróżnionym medalami i odznaczeniami oraz przyznaniem awansów na wyższe stanowiska składam serdeczne gratulacje.

Serdecznie dziękuję wszystkim życzliwym osobom, które wysyłały esemesy podczas trwającego konkursu na najlepszą jednostkę OSP powiatu ostródzkiego. To dzięki Waszej aktywności i udzielonemu wsparciu OSP Samborowo uzyskało II lokatę w trwającym konkursie.  Wyprzedziło nas OSP Łukta, któremu serdecznie gratulujemy. Pragnę poinformować, ze w dniu 8 maja o godz. 13,00 delegacja OSP Samborowo będzie odbierała nagrodę w Olsztynie. Nasz sukces jest sukcesem wszystkich mieszkańców Samborowa. Jesteśmy dumni i szczęśliwi,że nie zawiedliśmy Waszego zaufania, jakie w naszych działaniach pokładaliście. Będziemy starali się podnosić poziom naszego wyszkolenia bojowego, będziemy starali się dawać właściwy przykład młodym druhnom i druhom przyjętym w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Samborowo.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik