Zaprzysiężenie do MDP w dniu 9 kwietnia 2016 r.

W dniu 9 kwietnia 2016 r. na strażnicy OSP Samborowo zostało przeprowadzone dodatkowe zaprzysiężenie kandydatów do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo. Zebranym kandydatom i rodzicom , uczestniczącym w zaprzysiężeniu obowiązki i prawa wynikające ze statutu OSP Samborowo przedstawił Prezes Zarządu druh Edward Miecznik. Następnie Naczelnik Straży druh Zbigniew Kwiatkowski poinformował o zasadach funkcjonowania MDP, sposobie przeprowadzania szkoleń i zasadach uczestnictwa w odbywanych zawodach drużyn pożarniczych.

Prezes Zarządu druh Edward Miecznik zapoznał kandydatów z treścią składanego przyrzeczenia i zapytał, czy wszyscy kandydaci zrozumieli obowiązki wynikające ze składanego przyrzeczenia i czy są gotowi je złożyć. Po uzyskaniu potwierdzenia odczytał treść przyrzeczenia. Wyczytywani przez Naczelnika Straży druha Zbigniewa Kwiatkowskiego członkowie składali ślubowanie.

W dniu 9 kwietnia w poczet członków MDP OSP Samborowo zostali przyjęci: Aleksandra Kucharska, Krystian Żygo, Julia Burczak, Wiktoria Żygo, Aleksandra Krajżewicz, Kornelia Małgorzata Pielecka.

Serdeczne gratulacje nowym członkom MDP OSP Samborowo i rodzicom złożyli członkowie Zarządu OSP Samborowo. W uroczystym zaprzysiężeniu wziął udział nauczyciel Zespołu Szkół w Samborowie p.Arkadiusz Łopatowski, który będzie współpracował w podnoszeniu wiedzy ppoż. wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to dobry przykład właściwie rozumianej współpracy społeczeństwa, szkoły i OSP w wychowywaniu przyszłych pokoleń społeczności samborowskiej.

Następnie został dokonany podział członków MDP OSP Samborowo na dwie drużyny. Dziewczęcą drużynę będzie szkolił druh Jarosław Stefaniak , natomiast drużynę chłopców będzie szkolił druh Zdzisław Nowowiejski.

Nowym członkom pokazano sprzęt zainstalowany na samochodzie IVECO oraz zapoznano z jego przeznaczeniem.