Wybory na kadencję 2016 – 2020 r.

W dniu 27 lutego 2016 r. na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym OSP Samborowo ustępujący Zarząd przedstawił wykonanie zadań  za 2015 r.  W jednostce jest 28 czynnych druhów. Przeszkolonych jest 17 osób do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. W okresie sprawozdawczym zostali wyróżnieni za wieloletnie uczestnictwo w OSP druhowie: Jerzy Szatkowski, Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Czarnecki i Mieczysław Butrykiewicz. Jednostka w 2015 r. uczestniczyła w 14 razy w akcjach ratowniczych, w tym 8 razy w gaszeniu pożarów oraz 6 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń.

W akcjach ratowniczych uczestniczyli druhowie: Zbigniew Kwiatkowski – 11 razy, Jarosław Mieszczyński- 11 razy, Krzysztof Burczak – 11 razy, Paweł Michalski – 10 razy, Zdzisław Nowowiejski – 9 razy, Łukasz Wolf – 7 razy, Leszek Mieszczyński- 7 razy, Paweł Kwiatkowski – 7 razy, Michał Nowowiejski – 6 razy, Tomasz Brzostek – 5 razy, Andrzej Makar – 4 razy, Tomasz Tafel – 3 razy, Kamil Miecznik – 2 razy, Leszek Kwiatkowski – 2 razy.

W roku gospodarczym OSP otrzymało i zakupiło bardzo wiele sprzętu i wyposażenia , w tym – samochód IVECO/ na wodę – 1000 litrów/,torba PSPR 1 , deska ratownicza KEMP+ szyny Kromera, agregat prądotwórczy, pilarkę do drzewa, detektor prądu, rozdzielacz kulowy, radiotelefon Motorola i wiele innego drobniejszego wyposażenia.

Strażacy wykonali szereg prac na wartość  ponad 2 500 zł.

Dzięki aktywności członków uzyskano dochody w kwocie 13 136 zł/ składki członkowskie-1 200 zł, darowizny i zbiórki pieniężne i 1 % z tyt. poż .publicznego – /-7 506 zł, dotacje pieniężne – 4 430 zł. Poniesiono koszta w kwocie 13 266 zł/ w tym : zakup sprzętu i umundurowania strażackiego- 12 591 zł,

Komisja Rewizyjna zbadała zasadność prowadzonej gospodarki finansowej i wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującym władzom potwierdzając właściwie prowadzoną gospodarkę i rozsądne wydawanie pieniędzy.

Na wniosek Zarządu zostały przyznane i  wręczone Odznaki Wzorowy Strażak druhom : Zbigniew Kwiatkowski, Łukasz Wolf, Jarosław Mieszczyński, Krzysztof Burczak, Leszek Mieszczyński – za szczególne wyróżnianie się w prowadzonych akcjach ratowniczych i pracach na rzecz jednostki OSP Samborowo. Odznaki wręczali:Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Ostródzie  Marszałek – druh  Gustaw Marek Brzezin, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie – mł. bryg. Tomasz Ostrowski, Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Ostródzie druh Ryszard Harasim, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Olsztynie druh Andrzej Olszewik.

Zostały wybrane nowe władze :

Zarząd  :

Prezes Zarządu – Edward Miecznik

Wiceprezes – Zdzisław Nowowiejski

Naczelnik Straży- Zbigniew Kwiatkowski

Z-ca Naczelnika Straży – Andrzej Makar

Skarbnik – Tomasz Tafel

Sekretarz- Leszek Kwiatkowski

Gospodarz – Mieczysław Butrykiewicz

Kronikarz- Tadeusz Pypczyński

Komisja Rewizyjna ;

Przewodniczący- Krzysztof Burczak

Sekretarz- Jarosław Stefaniak

Członek – Jarosław Mieszczyński

Wybrano delegatów na gminny zjazd członków OSP : Miecznik Edward, Zbigniew Kwiatkowski, Krzysztof Burczak, w tym przedstawiciela do zarządu gminnego OSP – Zbigniewa Kwiatkowskiego.

Prezes Zarządu Edward Miecznik zebranym druhom przedstawił osiągnięte wyniki przez jednostkę podkreślając, że takie usprzętowienie i wyposażenie nie byłoby możliwe, gdyby nie ofiarność mieszkańców i prace druhów. Listy gratulacyjne i podziękowania  za szczególne zaangażowanie wręczono druhom: Łukasz Wolf, Zbigniew Kwiatkowski, Mieczysław Butrykiewicz, Jarosław Mieszczyński, Leszek Mieszczyński, Andrzej Wybranowski, Jerzy Szatkowski, Krzysztof Burczak, 

OSP Samborowo uzyskało w latach 2011 – 2015 r.:

  • składki członkowskie- 9 695 zł
  • dotacje do zakupionego sprzętu i umundurowania- 24 044 zł
  • darowizny i zbiórki pieniężne – 41 932 zł , w tym 1 % od podatków – 1 786 zł

Wydatkowano na zakup sprzętu i umundurowania łącznie 72 286 zł.

Najpilniejszym zadaniem , które musi by c rozwiązane dla możliwości dalszego rozwoju OSP Samborowo jest konieczność budowy nowej strażnicy OSP. Nowo wybrany Zarząd i członkowie  liczą na pomoc Pana Wójta Gminy Ostróda , gdyż zadania realizowane przez OSP Samborowo należą do zadań , które rozwiązywać musi samorząd terytorialny. Strażacy OSP Samborowo deklarują pomoc w wykonywaniu prac związanych z budową strażnicy oraz prowadzenie różnorodnych działań związanych z pozyskiwaniem pieniędzy na jej budowę.

Druhowie OSP Samborowo są przekonani, że społeczeństwo Samborowa i innych miejscowości, przedsiębiorcy oraz dobrowolni ofiarodawcy poprą wszystkimi dostępnymi sposobami budowę strażnicy, gdyż jej wybudowanie poprawi stan bezpieczeństwa w gminie ostródzkiej. Liczymy na zrozumienie i wsparcie naszych działań. Swoim zaangażowaniem,  poświęceniem i pracą udowodniliśmy, że na druhów OSP Samborowo może społeczeństwo liczyć, gdyż nie zawiedliśmy pokładanego zaufania .

Z wyrazami szacunku i nadzieją na dobrze układającą się współpracę w nowej kadencji

Prezes Zarządu mgr.inż Edward Miecznik