27 luty 2016 r. zebranie sprawozdawczo- wyborcze.

Druhowie OSP Samborowo.

W dniu 27 lutego 2016 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Samborowie odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków OSP Samborowo. Z uwagi na wagę   omawianych spraw obecność wszystkich członków jest obowiązkowa. Obowiązuje umundurowanie wyjściowe.

Na tym zebraniu będą omawiane wyniki osiągnięte w 2015 r.przez jednostkę OSP Samborowo  oraz za okres sprawozdawczy 2011-2015 .  Zostaną dokonane wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nowy okres sprawozdawczy 2016-2020. Zostaną wybrani delegaci na Gminny Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik