Podziękowania kolejnym sponsorom.

Możemy druhowie być szczęśliwi i wdzięczni, gdyż nasza praca i zaangażowanie jest pozytywnie oceniana przez grono naszych nowych sympatyków. Oto w dniu 08 kwietnia 2013 r. szczodrymi naszymi nowymi sponsorami zostali p.p.Elżbieta i Grzegorz Kopaczewscy z Samborowa-200,00 zł, Beata i Hubert Kuchmaister z Wirwajd – 200,00 zł, Halina i Henryk Piątek z Samborowa- 100,00 zł oraz Urszula i Zdzisław Śnieżko z Wirwajd – 100,00 zł, Magdalena i Kamil Jackowscy- 100,00 zł. Jesteśmy wdzięczni, za każdą dobrowolną darowiznę, gdyż pozwala ona na szybsze pokrycie kosztów pełnego umundurowania specjalnego szkolącym się druhom OSP Samborowo. Cieszy nas ,że grono życzliwych osób stale się powiększa. Jest to dowodem ,że pokładana w nas wiara nie zostanie zmarnowana.
Prezes zarządu mgr inż. Edward Miecznik