Przybywają nowi sponsorzy.

Otrzymaliśmy pomoc od nowych sponsorów:Juliusz Wolf – 100,00 zł oraz 200,00 zł od anonimowego sponsora. Dziękujemy za okazane wsparcie.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik