Przykład działa pozytywnie.

Z ogromną satysfakcją , a zarazem wdzięcznością, informuję wszystkich druhów OSP Samborowo,że mamy następnego fundatora kompletu umundurowania koszarowego w kwocie 800,00 zł , dla grupy szkolących się druhów naszej jednostki, którzy pokryli koszta jego zakupu. Tą wspaniałą rodziną jest p.p. Jolanta i Waldemar Kalenik.Jest to rodzina, którą dotknął koszmar pożaru i która odczuła pomoc druhów OSP Samborowo podczas akcji usuwania skutków tego nieszczęścia. Jesteśmy wdzięczni za okazaną ofiarność. Dzięki takim ofiarodawcom nasza jednostka OSP Samborowo szybciej i skuteczniej pokona trudy związane z uzyskaniem pełni sprawności bojowej. Przykład godny naśladowania.Serdeczne pozdrowienia ofiarodawcom.
Prezes Zarządu mgr inż Edward Miecznik