Kiedy karosaż?

10 kwietnia 2013 r. samochód będący w dyspozycji OSP Samborowo jest odprowadzany do jednostki wykonującej karosaż w Kielcach. Prace zostaną wykonane do 11 maja 2013 r. i samochód po adaptacji zostanie formalnie przekazany OSP Samborowo w czasie uroczystości gminnych obchodów Dnia Strażaka , które odbędą się w Samborowie.
Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik