Walne sprawozdawcze 27 stycznia 2013 r.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo w Samborowie działając na podstawie art. 38 pkt 3 statutu zwołuje na dzień 27 stycznia 2013 r. na godz. 16,00 Walne Zebranie sprawozdawcze wszystkich druhów OSP Samborowo, które odbędzie się w GOK Samborowo. W zebraniu uczestniczyć będą przedstawiciele władz zwierzchnich. Z uwagi na omawiane zagadnienia związane z działalnością jednostki obecność wszystkich druhów jest obowiązkowa.

Podpisał z upoważnienia zarządu : Prezes zarządu mgr inż. Edward Miecznik