Ocena prac na tymczasowej strażnicy

W dniu 17.11.2012 r. na terenie tymczasowej strażnicy OSP Samborowo odbyło się robocze spotkanie druhów tej jednostki.W spotkaniu udział wzięli także Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie Tomasz Ostrowski, Komendat Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostródzie Krzysztof Ruczyński. Wręczono listy gratulacyjne osobom i druhom, którzy wnieśli największy dotychczas wkład prac i zaangażowanie podczas wykonywanych prac na terenie obiektu strażnicy i innych prac wykonywanych przez OSP Samborowo w 2012 r. Wyróżnione osoby to: ks. Krzysztof Górny, Zenon Górzyński, Zbigniew Kulesza, Dariusz Bączek,Paweł Góralski. Druhowie OSP Samborowo : Tadeusz Pypczyński, Mieczysław Butrykiewicz, Tomasz Tafel, Krzysztof Burczak,Łukasz Wolf, Kamil Miecznik,Zdzisław Czarnecki,Jerzy Szatkowski, Zbigniew Kwiatkowski, Leszek Mieszczyński, Jarosław Mieszczyński,Zdzisław Nowowiejski , Andrzej Makar. W podsumowaniu uczestniczyły także żony druhów, które zobaczyły i oceniły postępy wykonanych prac.

Zaproszeni goście podkreślili w swoich wypowiedziach, że druhowie tutejszej OSP wykonali ogromną pracę adaptując obiekt na tymczasową strażnicę . Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas deklarował poparcie i pomoc druhom w realizacji zadań statutowych. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zobowiązał się do pomocy w szybkim przeszkoleniu druhów, aby w jak najkrótszym czasie jednostka mogła uzyskać pełną sprawność bojową i mogła być włączona do akcji ratowniczo – gaśniczych. Komendant gminnych OSP z uznaniem ocenił tempo i zakres wykonanych prac i stwierdził,że udzieli pomocy organizacyjnej w szybkim przeszkoleniu druhów oraz wyposażeniu jednostki, w miarę posiadanych możliwości i środków.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik