ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Święta Wielkiej Nocy są przykładem i wzorem niesienia pomocy i życzliwości każdemu  potrzebującemu człowiekowi. Ofiara męki Jezusa niech będzie dla nas przykładem bezinteresownego poświęcenia w imię miłości dla drugiego człowieka. To Jezus Bóg i człowiek pokazał am drogę zbawienia , która prowadzi przez pokonywanie trudów codziennego życia. Czy jesteśmy gotowi iść tą drogą? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami.

Wszystkim druhnom i druhom OSP Samborowo składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Jezus w naszych rodzinach przyniesie radość codziennego życia. Niech okazywane poświęcenie i gotowość niesienia pomocy potrzebującym będzie potwierdzeniem naszej, codziennej gotowości , wypełnienia Jego posłannictwa.

Każdy z nas jest gotów ponieść ofiarę życia lu zdrowia  , aby ratować innego człowieka, jeśli znalazł się w sytuacji zagrażającej . To jest naszą powinnością, naszą służbą i naszym obowiązkiem.

Za Wasz trud codzienny, gotowość i odpowiedzialność niesienia pomocy potrzebującym, składam wyrazy największego  podziękowania i szacunku. Życzę szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Dodaj komentarz