AWANSE I WYRÓŻNIENIA

W dniu 20 września 2016 r. na wspólnym zebraniu Zarządu OSP Samborowo i Komisji Rewizyjnej , z udziałem Wójta Gminy Ostróda omówiono sprawy organizacyjne związane z awansem druhów OSP Samborowo na wyższe stanowiska służbowe oraz inne sprawy związane z funkcjonowaniem OSP Samborowo.

Druh Naczelnik Straży OSP Samborowo – Zbigniew Kwiatkowski umotywował wniosek , w którym proponuje wyróżnienie n/ w druhów na wyższe stanowiska służbowe w OSP Samborowo w związku z wykazywanym zaangażowaniem w prowadzonych działaniach ratowniczych oraz udziałem w organizowanych akcjach i pracach na rzecz lokalnej społeczności. Po wysłuchaniu uzasadnienia Naczelnika Straży OSP Samborowo druha Zbigniewa Kwiatkowskiego Zarząd OSP Samborowo uchwałą NR 7/2016  r. z dnia 20.09.2016 r. awansował n/w druhów na stanowiska:

Leszka Mieszczyńskiego – na Dowódcę Sekcji

Łukasza Wolfa – na Dowódcę Roty

Cezarego Mieszczyńskiego – na Starszego Strażaka

Pawła Kwiatkowskiego – na Starszego Strażaka

Pawła Michalskiego – na Starszego Strażaka

Michała Nowowiejskiego -na Starszego Strażaka

Kamila Miecznika -na Starszego Strażaka

Tomasza Brzostka – na Starszego Strażaka

Daniela Kaczorowskiego – na Starszego Strażaka

Zarząd OSP Samborowo zwrócił się do Pana Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa z prośbą o pomoc w pozyskaniu terenu pod budowę nowej strażnicy OSP Samborowo. Pan Wójt zobowiązał się do zorganizowania spotkania zainteresowanych stron z udziałem kompetentnych przedstawicieli Kurii Elbląskiej w celu omówienia możliwości przeprowadzenia wymiany gruntów pod budowę Strażnicy OSP Samborowo do końca październik 2016 r.

Ponadto ustalono,że na zebraniu rodziców z przyszłymi kandydatami do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo , organizowanej w dniu 25 września 2016 r. zostaną zaprzysiężone zgłaszające się osoby.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

 

Uczestnictwo druhów OSP Samborowo w akcjach ratowniczo- gaśniczych w II półroczu 2016 r.

08.07.2016 r. – użycie agregatu prądotwórczego do podtrzymania działania respiratora. Czas akcji 1 godz. 34 min. Udział brali: Leszek Mieszczyński , Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Michalski, Jarosław Mieszczyński, Tomasz Tafel, Tomasz Brzostek.

21.07.2016 r. Samborowo ul. Ostródzka 14/8 – pomoc w otwarciu drzwi. Czas akcji 16 min. Udział brali: Nowowiejski Zdzisław, Tomasz Tafel, Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Leszek.

31.07.2016 r. Samborowo -działania ratownicze z powodu  kolizji 2 samochodów. Czas akcji -2 godz. 22 min. Udział brali: Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski, Tomasz Tafel, Leszek Mieszczyński, Jarosław Mieszczyński, Łukasz Wolf,  Krzysztof Burczak.

17.08.2016 r. Samborowo ul. Ostródzka 53 – pożar sadzy w budynku jednorodzinnym. Czass akcji – 1 godz. 6 min. Udział brali: Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Zbigniew, Tafel Toasz, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław, Wolf Łukasz, Kwiatkowski Paweł.

26.08.2016 r. działania ratownicze Boguszewo – wypadek drogowy. Czas akcji – 1 godz. 10 min. Udział brali: Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Zbigniew, Mieszczyński Cezary, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław, Łukasz Wolf, Kwiatkowski Paweł.

01.09.2016 r. działania ratownicze Samborowo ul. Brzozowa 13 – pożar samochodu osobowego. Czas akcji – 33 min.  Udział brali: Łukasz Wolf, Kwiatkowski Zbigniew, Mieszczyński Leszek, Brzostek Tomasz.

Jesteśmy zawsze gotowi nieść pomoc potrzebującym i poszkodowanym.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Uczestnictwo druhów OSP Samborowo w działaniach ratowniczych w 2016 r.

18 styczeń 2016 r. godz. 11:18-12:48 Samborowo – gaszenie sadzy w Ośrodku Zdrowia :

Udział  brali: Łukasz Wolf, Zdzisław Nowowiejski, Paweł Kwiatkowski, Zbigniew Kwiatkowski- czas akcji  1 godz. 10 min.

23 luty 2016 r.  godz. 9,36- 11,59 – użyczenie agregatu prądotwórczego dla osoby wymagającej wsparcia oddychaniem respiratorem w wyniku zaniku zasilania prądem elektrycznym Samborowo

Udział wzięli: Zdzisław Nowowiejski, Łukasz Wolf, Krzysztof Burczak, Tomasz Brzostek, Paweł Kwiatkowski. Czas akcji 2 godz. 20 min.

4 kwietnia 2016 r. godz. 18; 34 – 20; 23 – pożar budynku gospodarczego Wirwajdy :

Udział wzięli: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Łukasz Wolf, Jarosław Mieszczyński, Leszek Mieszczyński, Leszek Kwiatkowski, Krzysztof Burczak czas akcji 1 godz. 49 min.

09 maj 21016 r. – pożar lasu w Wirwajdach- 16;19- 17;33.  udział wzięli: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Daniel Kaczorowski, Michał Nowowiejski, Tomasz Brzostek, Paweł Kwiatkowski czas akcji – 1 godz. 14 min.

20 .maj 2016 r. zdarzenie drogowe na drodze nr 16 w Drwęcy godz. 18,34 – 19,13 Udział wzięli: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Krzysztof Burczak, Leszek Mieszczyński, Paweł Kwiatkowski, Tomasz Brzostek . Czas akcji – 0, 37 min.

30 maj 2016 r. – zasilanie respiratora na ul. Kwiatowej 3/3 w Samborowie czas akcji 9 godz. 18 min. Udział  wzięli: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Leszek Mieszczyński, Łukasz Wolf, Krzysztof Burczak, Paweł Kwiatkowski

31 maj 2016 r. zasilenie respiratora ul. Kwiatowa 3/3 Samborowo  czas akcji 0,43 min. Udział wzięli: Krzysztof Burczak, Zbigniew Kwiatkowski, Leszek Kwiatkowski Paweł Kwiatkowski, Leszek Mieszczyński Tomasz Tafel

01.06.2016 r. usuwanie powalonych drzew na drodze Boguszewo – Zalewo:  czas akcji 1 godz. 47 min. Udział wzięli: Zdzisław Nowowiejski, Tomasz Tafel, Leszek Mieszczyński, Łukasz Wolf, Jarosław Mieszczyński, Paweł Michalski

17.06.2016 r. podtrzymywanie napięcia w budynku mieszkalnym w Samborowie ul. Kwiatowa/ funkcjonowanie respiratora/ czas akcji 0,57 min. Udział brali: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Michał Nowowiejski, Łukasz Wolf, Krzysztof Burczak, Tomasz Tafel

17.06.2016 r. usuwanie powalonych drzew na szlaku kolejowym Samborowo- Rudzienice Czas akcji : 2 godz. 38 min. Udział brali: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Daniel Kaczorowski, Michał Nowowiejski, Tomasz Brzostek, Krzysztof Burczak

17.06.2016 r. usuwanie zerwanej konstrukcji garażu na ul. Spółdzielczej 20 w Samborowie Czas akcji 2 godz. 5 min. Udział brali: Krzysztof  Burczak, Paweł Kwiatkowski, Tomasz Tafel, Jarosław Mieszczyński, Leszek Kwiatkowski, Zbigniew Kwiatkowski

18.06.2016 r. usuwanie powalonych drzew koło oczyszczalni ścieków w Samborowie – brak przejazdu Czas akcji 0,38 min. Udział brali: Krzysztof Burczak, Zbigniew Kwiatkowski, Tomasz Tafel, Paweł Michalski, Cezary Mieszczyński, Jarosław Mieszczyski

23.06.2016 r. usuwanie kolizji drogowej nu. Ostródzka 53 w Samborowie Czas akcji 0, 31 min. Udział brali: Łukasz Wolf, Zdzisław Nowowiejski, Cezary Mieszczyński, Tomasz Brzostek

26.06.2016 r. – pożar domu ul. Szkolna 10 w Samborowie Czas akcji : 2 godz. 01 min.Udział brali: Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski, Leszek Kwiatkowski, Krzysztof Burczak, Leszek Mieszczyński, Jarosław Mieszczyński

26.06.2016 r. zalanie wodą piwnicy w budynku ul. Słoneczna 8 w Samborowie Czas akcji: 1 godz. 23 min. Udział brali: Zdzisłasw Nowowiejski, Tomasz Tafel, Jarosław Mieszczyński, Leszek Mieszczyński, Paweł Michalski, Tomasz Brzostek

26.06.2016 r. wypompowywanie wody z piwnicy budynku ul. Ostródzka 41 w Samborowie Czas akcji ; 2 godz. 27 min. Udział brali; Zbigniew Kwiatkowski, Tomasz Tafel, Krzysztof Burczak, Paweł Kwiatkowski, Łukasz Wolf, Leszek Mieszczyński.

Druhowie OSP Samborowo są włączani w działania ratowniczo – gaśnicze w coraz większym stopniu. Świadczy to o sprawności działania, wysokim stopniu wyszkolenia i umiejętnością prowadzenia działań operacyjnych. Jest to duża zasługa i  zaangażowanie wszystkich druhów. Jednak na uwagę zasługuje szczególna postawa i zaangażowanie Naczelnika Straży OSP Samborowo druha Zbigniewa Kwiatkowskiego, który swoją osobistą postawą i właściwym przykładem zachęca do aktywności i uczestnictwa w różnorodnych działaniach i pracach organizowanych i wykonywanych na rzecz mieszkańców Samborowa i gminy ostródzkiej. Gratulacje i podziękowania !!!

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik