AWANSE I WYRÓŻNIENIA

W dniu 20 września 2016 r. na wspólnym zebraniu Zarządu OSP Samborowo i Komisji Rewizyjnej , z udziałem Wójta Gminy Ostróda omówiono sprawy organizacyjne związane z awansem druhów OSP Samborowo na wyższe stanowiska służbowe oraz inne sprawy związane z funkcjonowaniem OSP Samborowo.

Druh Naczelnik Straży OSP Samborowo – Zbigniew Kwiatkowski umotywował wniosek , w którym proponuje wyróżnienie n/ w druhów na wyższe stanowiska służbowe w OSP Samborowo w związku z wykazywanym zaangażowaniem w prowadzonych działaniach ratowniczych oraz udziałem w organizowanych akcjach i pracach na rzecz lokalnej społeczności. Po wysłuchaniu uzasadnienia Naczelnika Straży OSP Samborowo druha Zbigniewa Kwiatkowskiego Zarząd OSP Samborowo uchwałą NR 7/2016  r. z dnia 20.09.2016 r. awansował n/w druhów na stanowiska:

Leszka Mieszczyńskiego – na Dowódcę Sekcji

Łukasza Wolfa – na Dowódcę Roty

Cezarego Mieszczyńskiego – na Starszego Strażaka

Pawła Kwiatkowskiego – na Starszego Strażaka

Pawła Michalskiego – na Starszego Strażaka

Michała Nowowiejskiego -na Starszego Strażaka

Kamila Miecznika -na Starszego Strażaka

Tomasza Brzostka – na Starszego Strażaka

Daniela Kaczorowskiego – na Starszego Strażaka

Zarząd OSP Samborowo zwrócił się do Pana Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa z prośbą o pomoc w pozyskaniu terenu pod budowę nowej strażnicy OSP Samborowo. Pan Wójt zobowiązał się do zorganizowania spotkania zainteresowanych stron z udziałem kompetentnych przedstawicieli Kurii Elbląskiej w celu omówienia możliwości przeprowadzenia wymiany gruntów pod budowę Strażnicy OSP Samborowo do końca październik 2016 r.

Ponadto ustalono,że na zebraniu rodziców z przyszłymi kandydatami do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo , organizowanej w dniu 25 września 2016 r. zostaną zaprzysiężone zgłaszające się osoby.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik