Zabawa taneczna w dniu 22 lutego 2014 r.

W sobotę 22 lutego 2014 r. o godz. 19,00 w GOK Samborowo jest organizowana zabawa teneczna z” z koszyczkiem własnym”, na którą zaprasza chętnych sołtys sołectwa Samborowo p. Tadeusz Pypczyński, Zarząd OSP Samborowo, Zarząd kola PSD oraz Akcja Katolicka. Uczestnicy opłacają po 45,00 zł od pary na koszta opłaty zespołu muzycznego, zakup napoi, owoców oraz przygotowania sali.  Jest jeszcze kilka miejsc wolnych. Zapisu przyjmuje Sołtys p. Tadeusz Pypczyński. Zapraszamy chętnych do wspólnej zabawy. Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Walne zebranie druhów OSP Samborowo 2 marca 2014 r.

Na podstawie  paragr. 31 Statutu OSP Samborowo Zarząd OSP Samborowo zwołuje  zwyczajne walne zebranie członków , które odbędzie się w GOK Sambrowo dnia                2 marca 2014 r. o godz. 15,00.  . Tematyka walnego zebrania poświęcona jest sprawom  związanym z oceną wyników  szkoleniowych, organizacyjnych i finansowych oraz sprawozdawczością dotyczącej  roku 2013 r., jak również założeniom i planom dotyczącym roku 2014 . Z uwagi na konieczność podjęcia zobowiązującyh zamierzeń, planów i realizacji zadań obecność każdego druha OSP Samborowo jest obowiązkowa.

Z upoważnienia Zarządu  Prezes  Zarządu mgr inż. Edward Miecznik