Walne zebranie druhów OSP Samborowo 2 marca 2014 r.

Na podstawie  paragr. 31 Statutu OSP Samborowo Zarząd OSP Samborowo zwołuje  zwyczajne walne zebranie członków , które odbędzie się w GOK Sambrowo dnia                2 marca 2014 r. o godz. 15,00.  . Tematyka walnego zebrania poświęcona jest sprawom  związanym z oceną wyników  szkoleniowych, organizacyjnych i finansowych oraz sprawozdawczością dotyczącej  roku 2013 r., jak również założeniom i planom dotyczącym roku 2014 . Z uwagi na konieczność podjęcia zobowiązującyh zamierzeń, planów i realizacji zadań obecność każdego druha OSP Samborowo jest obowiązkowa.

Z upoważnienia Zarządu  Prezes  Zarządu mgr inż. Edward Miecznik