Zaproszenie na dożynki

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda zaprasza wszystkie druhny i druhów OSP Samborowo na obchody Gminnego Święta Plonów, które odbędzie się     8 września 2018 r. o godz. 13,00  w Smykówku.

Obchody rozpoczną się dożynkową mszą św. o godz. 13,00.  W programie przewidziana jest prezentacja wieńców dożynkowych, koncerty zespołów wokalnych, biesiada góralska , zabawa taneczna i wiele ciekawych imprez artystycznych, konkurs stoisk regionalnych, które będą serwowały potrawy regionalne. Serdecznie zapraszam w imieniu i z upoważnienia Pana Wójta.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Zawody gminne OSP 10 czerwca 2018 r. w Brzydowie

W dniu 10 czerwca 2018 r. na boisku szkolnym w Brzydowie walczyły drużyny dorosłych strażaków OSP z terenu gminy Ostróda. Sekcję kobiecą OSP Samborowo w przedstawionym składzie prowadziła do boju d-ca Małgorzata Stefaniak, Nina Banasik, Sara Szatkowska, Grażyna Kapczyńska, Maria Kapczyńska, Amelia Kaczor, Aneta Kopańska, Bożena Zalewska. Trenerem tej niezwykle ambitnej i zadziornej w walce o medale i zaszczyty jest druh Krzysztof Burczak. Nasze panie wywalczyły puchar i medale brązowe za III miejsce. Serdeczne gratulacje zawodniczkom i trenerowi. Oto przykład właściwej współpracy, zrozumienia i wzajemnego poszanowania, które prowadzi do sukcesu. Jesteśmy z Was dumni druhny OSP Samborowo i Wasze rodziny. Jesteśmy z Was dumni, ponieważ poprzez odbyte przeszkolenie jesteście uprawnione do uczestnictwa w akacjach ratowniczych. Jest to Wasz  sukces osobisty zdobyty przez szereg wyrzeczeń i poświęceń . Gratulacje.!!!!

Drużynę męską  w składzie przedstawionym prowadził , d-ca  druh Krzysztof Burczak, Zdzisław Nowowiejski, Kamil Jackowski, Sebastian Burczak, Maciej Łopacki, Michał Nowowiejski, Tomasz Brzostek, Cezary Mieszczyński,  Michał Borowski. Drużyna przygotowywała się pod okiem wymagającego trenera druha Leszka Mieszczyńskiego.Na 12 zespołów zdobyliśmy 10 miejsce. Jest coraz lepiej. Jak mowi przysłowie –   ” trening czyni mistrza „. Ponieważ w szeregach druhów OSP Samborowo jest coraz więcej mlodych, ambitnych druhów sukcesy bedą coraz bardziej widoczne. Trzymamy kciuki i jesteśmy dumni z okazywanej waleczności i poświęcenia, co było widoczne na zawodach. Przepiękny ślizg Kamila Jackowskiego uratował drużynę przed ujennymi punktami. O sukces walczy się do końca zaqwodów. Gratulacje druhowie. !!!!

Z ramienia OSP Samborowo członkiem zespołu sędziowskiego prowadzącego i nadzorującego zawody w Idzbarku i Brzydowie buł druh Zbigniew Kwiatkowski, któremu za okazaną bezstronność, obiektywizm i poświęcenie skladamy serdeczne podziękowanie. Miarą sprawiedliwości i obiektywizmu sędziowania tegorocznych zawodow jest fakt, że żadna z drużyn startujących w zawodach nie zgłosiła protestu na pracę zespołu sędziowskiego. Jest to dowod na wzrastającą kulturę i wzajemny szacunek wszystkich uczestników zawodów.

Gratulacje zawodnikom, trenerom  i rodzinom zawodników.

Jest w OSP Samborowo ogromny potencjał ludzki i duże szanse na dalszy rozwój jednostki. Czego nam brakuje ?

P:rezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP 9.06.2018 r. w Idzbarku

09. czerwca 2018 r. na boisku w Idzbarku odbyły się gminne zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych . Reprezentacja OSP Samborowo dziewcząt w składzie :Wiktoria Kaczmarczyk, Zuzanna Stefaniak, Amelia Stefaniak, Paulina Ucińska, Julia Burczak, Patrycja Zalewska,Karolina Zalewska, Aleksandra Krajzewicz, Alicja Snela, Michalina Kulesza zdobyły I miejsce.  Trenerem przygotowującym dziewczęta do zawodów jest druh Jarosław Stefaniak.  Ogromne gratulacje zawodniczkom i trenerowi. Gratulacje rodzicom naszych zawodniczek za mobilizację i wspieranie w walce.

Grupa chłopców w składzie: Grabowski Hugo, Grabowski Hajko, Grabowski Filip, Borawski Jakub, Wysocki Dawid, Kaczmarczyk Kamil, Skowroński Franek, Boros Michał, Boros Maciej zdobyli V miejsce. Trenerem przygotowującym  zespół do zawodów jest druh Zdzisław Nowowiejski. Gratulacje zawodnikom i trenerowi.Również ogromne gratulacje rodzicom zawodników za mobilizację i kibicowanie w walce.

Rosną nowe zastępy druhów OSP Samborowo, które przez treningi, zbieranie doświadczeń i uczestnictwo w zawodach , podnoszą wiedzę o ochronie ppoż. podnoszą sprawność fizyczną i pogłębiają swoje umiejętności zawodowe. Są to nowi kandydaci na zahartowanych w bojach , odważnych , męskich i pełnych poświęcenia druhów OSP Samborowo. Jesteśmy z Was dumni. Swoją postawą przynosicie zaszczyt jednostce i dumę swoim rodzicom.

Serdeczne podziękowanie dyrekcji szkoły w Samborowie za wspaniałą współpracę wychowawczą i pogłębianie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Dzień Strażaka Samborowo 4 maj 2018

Wszystkim druhnom i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo składam najserdeczniejsze życzenia  z okazji święta św. Floriana. Niech nasz patron czuwa nad Wami w czasie gaszenia pożarów, usuwania skutków zdarzeń komunikacyjnych i udziału we wszystkich interwencjach , w których biorąc udział ratujecie życie, zdrowie i mienie poszkodowanych ludzi. Jesteście wspaniali za okazywane poświęcenie, odwagę i ofiarność.

Wasze rodziny i wszyscy mieszkańcy Samborowa jesteśmy z Was dumni. Dla przyszłych pokoleń jesteście wzorem do naśladowania.

Życzę, aby nasze marzenia o budowie nowej strażnicy zostały nareszcie spełnione.

Z gratulacjami i podziękowaniami Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Walne sprawozdawcze zebranie druhów OSP Samborowo 17 luty 2018 r.

Zarząd OSP Samborowo informuje wszystkich druhów OSP Samborowo,że 17 lutego 2018 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Biblioteczno -Kulturalnym w Samborowie odbędzie się sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo za 2017 r. Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność wszystkich członków jest obowiązkowa. Obowiązuje strój wyjściowy.. Na zebraniu przedstawiane będą wyniki rzeczowe i finansowe za 2017 r. oraz zamierzenia na 2018 r.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Osiągnięcia druhów OSP Samborowo za okres 01.01.2017 25.06.2017 r.

Udział druhów OSP Samborowo w akcjach ratowniczo gaśniczych
w okresie 01.01.2017 – 26.06.2017 r.
Druhowie OSP Samborowo uczestniczyli w w/w okresie rozliczeniowym w akcjach ratowniczo – gaśniczych łącznie w 12 akcjach na łączną ilość 19,51 godzin działania angażując udział łączny 69 druhów. Wymienione akcje to:
– pożary 6 przepracowane 14,1 godz. udział 34 druhów
– usuwanie drzew 2 wypadki 2, 42 godz. udział 11 druhów
– wypadki i kolizje drogowe 4 przepracowane 3, 08 godz. udział 24 druhów
Częstotliwość imiennego udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych poszczególnych druhów w w/w okresie rozliczeniowym:
Wolf Łukasz – 9 razy
Mieszczyński Jarosław – 5 razy
Mieszczyński Leszek – 3 razy
Mieszczyński Cezary – 5 razy
Nowowiejski Zdzisław – 8 razy
Nowowiejski Michał – 4 razy
Tomasz Tafel – 1 raz
Brzostek Tomasz – 7 razy
Kwiatkowski Leszek – 6 razy
Burczak Krzysztof – 8 razy
Kwiatkowski Zbigniew – 5 razy
Kwiatkowski Paweł – 2 razy
Makar Andrzej – 1 raz
Michalski Paweł – 1 raz
Stefaniak Jarosław – 3 razy
Pozostałe osiągnięcia druhów OSP Samborowo w organizowanych zawodach sportowo – pożarniczych w 2017 r. :
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – sekcja dziewczęca- opiekun druh Jarosław Stefaniak zajęła I miejsce podczas rywalizacji w Idzbarku. Gratulacje zawodniczkom i opiekunowi. Jesteśmy z Was dumni. Tak trzymać!!!!
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza- sekcja chłopcy- opiekun Zdzisław Nowowiejski zajęła 7 miejsce. Gratulacje!!! Jest dobrze jesteśmy przekonani, że będzie jeszcze lepiej.
-Dorośli sekcja kobiet – IV miejsce. Opiekun Druh Zbigniew Kwiatkowski .Sekcja powstała w kwietniu 2017 r. Przyszłość dziewczyny przed wami. Nie załamywać się. Jesteście wspaniałe.
– Dorośli sekcja mężczyźni- 10 miejsce- opiekun druh Zbigniew Kwiatkowski. Jest lepiej , coraz lepiej. Trening czyni mistrza. Trzeba jeszcze trochę popracować , a wyniki będą coraz lepsze.
Gratulacje wszystkim uczestnikom i opiekunom!!!

Zbiórka członków MDP OSP Samborowo 24.06.2017 r. godz. 10,00

Druhny i druhowie MDP OSP Samborowo informuję ,że w dniu 24 czerwca 2017 r o godz. 10.00 organizowana jest zbiórka wszystkich członków na strażnicy OSP Druhny i druhowie MDP OSP Samborowo informuję ,że w dniu 24 czerwca 2017 r o godz. 10.00 organizowana jest zbiórka wszystkich członków na strażnicy OSP Samborowo. Po zbiórce odbędzie się spływ kajakowy, którego organizatorem jest Naczelnik Straży OSP Samborowo Zbigniew Kwiatkowski