Informacje dla mieszkańców

Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo

Powołana do działania 23 maja 2011 r. na podstawie opracowanego i uchwalonego statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo.. Została wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego  5 września 2011 r. o nr KRS: 0000393458 oraz NIP: 7412123230 i REGON: 281136486.konto w Banku Spółdzielczym w Iławie O/ Ostróda o nr 20 8831 1012 2002 0207 2515 0001 Czytaj dalej Informacje dla mieszkańców