Zaproszenie dla druhen i druhów na ognisko.

W imieniu Zarządu OSP Samborowo mam zaszczyt zaprosić wszystkich druhów i druhny z rodzinami na wspólne strażackie ognisko, które odbędzie się 25.05.2019( Sobota) godzina 18.00, przy remizie.
Poczęstunek zapewnia zarząd OSP Samborowo.
Obecność druhów i druhen obowiązkowa

Rodzinny Rajd Rowerowy Samborowo 2019

Dnia 03.05.2019 braliśmy udział w organizacji i zabezpieczeniu Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
W imprezie wzięło udział około 50 osób.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.
Odbył się mały piknik ze słodkim poczęstunkiem, kiełbaskami z ogniska i nagrodami dla młodszych uczestników rajdu.
Organizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka, OSP Samborowo, GCK-B Samborowo oraz Radny. Szczególne podziękowania należą się sołtysowi Jackowi Grabowskiemu, który był pomysłodawcą i głównym organizatorem tego rajdu.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2018r.

Dnia 23 lutego 2019 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie odbyło się walne sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo za 2018 r. W zebraniu prócz członków OSP Samborowo wzięli udział zaproszeni goście Komendant Powiatowy PSP  bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Krzysztof Ruczyński Komendant Gminny OSP, Sołtys Jacek Grabowski, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Górny, Andrzej i Marcin Pokorscy. Tematem zebrania było przyjęcie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za działalność OSP Samborowo w roku 2018. Podziękowano panom Andrzejowi i Marcinowi Pokorskim za udostępnienie garażu na czas budowy remizy co pozwoliło utrzymać jednostkę w gotowości bojowej w okresie jesienno-zimowym.  Przyjęto kilka uchwał,  dokonano niezbędnych zmian w statucie organizacyjnym. Poinformowano wszystkich zebranych o stanie prac związanych z rozbudową naszej remizy.

Walne sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo

Zarząd OSP Samborowo zawiadamia wszystkich druhów OSP Samborowo, że 23 lutego 2019 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie odbędzie się walne sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo za 2018 r. Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność wszystkich członków jest obowiązkowa.

Obowiązuje strój wyjściowy(kto posiada).

Na zebraniu przedstawiane będą wyniki rzeczowe i finansowe za 2018 r. oraz zamierzenia na 2019 r.