Walne sprawozdawcze zebranie druhów OSP Samborowo 17 luty 2018 r.

Zarząd OSP Samborowo informuje wszystkich druhów OSP Samborowo,że 17 lutego 2018 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Biblioteczno -Kulturalnym w Samborowie odbędzie się sprawozdawcze zebranie członków OSP Samborowo za 2017 r. Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność wszystkich członków jest obowiązkowa. Obowiązuje strój wyjściowy.. Na zebraniu przedstawiane będą wyniki rzeczowe i finansowe za 2017 r. oraz zamierzenia na 2018 r.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Osiągnięcia druhów OSP Samborowo za okres 01.01.2017 25.06.2017 r.

Udział druhów OSP Samborowo w akcjach ratowniczo gaśniczych
w okresie 01.01.2017 – 26.06.2017 r.
Druhowie OSP Samborowo uczestniczyli w w/w okresie rozliczeniowym w akcjach ratowniczo – gaśniczych łącznie w 12 akcjach na łączną ilość 19,51 godzin działania angażując udział łączny 69 druhów. Wymienione akcje to:
– pożary 6 przepracowane 14,1 godz. udział 34 druhów
– usuwanie drzew 2 wypadki 2, 42 godz. udział 11 druhów
– wypadki i kolizje drogowe 4 przepracowane 3, 08 godz. udział 24 druhów
Częstotliwość imiennego udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych poszczególnych druhów w w/w okresie rozliczeniowym:
Wolf Łukasz – 9 razy
Mieszczyński Jarosław – 5 razy
Mieszczyński Leszek – 3 razy
Mieszczyński Cezary – 5 razy
Nowowiejski Zdzisław – 8 razy
Nowowiejski Michał – 4 razy
Tomasz Tafel – 1 raz
Brzostek Tomasz – 7 razy
Kwiatkowski Leszek – 6 razy
Burczak Krzysztof – 8 razy
Kwiatkowski Zbigniew – 5 razy
Kwiatkowski Paweł – 2 razy
Makar Andrzej – 1 raz
Michalski Paweł – 1 raz
Stefaniak Jarosław – 3 razy
Pozostałe osiągnięcia druhów OSP Samborowo w organizowanych zawodach sportowo – pożarniczych w 2017 r. :
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – sekcja dziewczęca- opiekun druh Jarosław Stefaniak zajęła I miejsce podczas rywalizacji w Idzbarku. Gratulacje zawodniczkom i opiekunowi. Jesteśmy z Was dumni. Tak trzymać!!!!
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza- sekcja chłopcy- opiekun Zdzisław Nowowiejski zajęła 7 miejsce. Gratulacje!!! Jest dobrze jesteśmy przekonani, że będzie jeszcze lepiej.
-Dorośli sekcja kobiet – IV miejsce. Opiekun Druh Zbigniew Kwiatkowski .Sekcja powstała w kwietniu 2017 r. Przyszłość dziewczyny przed wami. Nie załamywać się. Jesteście wspaniałe.
– Dorośli sekcja mężczyźni- 10 miejsce- opiekun druh Zbigniew Kwiatkowski. Jest lepiej , coraz lepiej. Trening czyni mistrza. Trzeba jeszcze trochę popracować , a wyniki będą coraz lepsze.
Gratulacje wszystkim uczestnikom i opiekunom!!!

Zbiórka członków MDP OSP Samborowo 24.06.2017 r. godz. 10,00

Druhny i druhowie MDP OSP Samborowo informuję ,że w dniu 24 czerwca 2017 r o godz. 10.00 organizowana jest zbiórka wszystkich członków na strażnicy OSP Druhny i druhowie MDP OSP Samborowo informuję ,że w dniu 24 czerwca 2017 r o godz. 10.00 organizowana jest zbiórka wszystkich członków na strażnicy OSP Samborowo. Po zbiórce odbędzie się spływ kajakowy, którego organizatorem jest Naczelnik Straży OSP Samborowo Zbigniew Kwiatkowski

Dzień Strażaka 2017

Wszystkim druhnom i druhom OSP Samborowo składam serdeczne życzenia i gratulacje z okazji Dnia Strażaka. Niech św. Florian chroni Was podczas wykonywania obowiązków związanych z ratowaniem życia , zdrowia i mienia mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości.  Za okazywane poświęcenie , odwagę i gotowość niesienia pomocy składam wyrazy szacunku i podziękowanie. Stanowicie zespół odważnych , dobrze wyszkolonych druhów, których cechuje koleżeństwo i gotowość do niesienia wzajemnej pomocy. Gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego Wam druhny i druhowie , a Waszym rodzinom podziękowanie za wspieranie w chwilach trudnych.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

kondolencje

Druhny i druhowie OSP Samborowo składają druhowi Łukaszowi  Wolf i jego żonie Agnieszce  wyrazy współczucia z powodu  nagłej śmierci  wspaniałego  człowieka   teścia i ojca Henryka  Reńskiego, który zawsze wspierał i brał czynny udział  w organizowanych  akcjach i czynach społecznych  organizowanych  dla mieszkańców Samborowa przez OSP Samborowo.

Pan powołał Henryku  Ciebie  przed swoje oblicze. Musisz zdać rachunek z tego, co zrobiłeś dla maluczkich tego świata. Potwierdzamy, byłeś życzliwy, uczynny i oddanym każdemu potrzebującemu .

Boże  przyjmij swego sługę Henryka  do Swego Królestwa, gdyż on  podczas swego ziemskiego żywota , starał  się nieść pomoc wszystkim  potrzebującym.

Prezes OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik