Zbiórka członków MDP OSP Samborowo 24.06.2017 r. godz. 10,00

Druhny i druhowie MDP OSP Samborowo informuję ,że w dniu 24 czerwca 2017 r o godz. 10.00 organizowana jest zbiórka wszystkich członków na strażnicy OSP Druhny i druhowie MDP OSP Samborowo informuję ,że w dniu 24 czerwca 2017 r o godz. 10.00 organizowana jest zbiórka wszystkich członków na strażnicy OSP Samborowo. Po zbiórce odbędzie się spływ kajakowy, którego organizatorem jest Naczelnik Straży OSP Samborowo Zbigniew Kwiatkowski

Dzień Strażaka 2017

Wszystkim druhnom i druhom OSP Samborowo składam serdeczne życzenia i gratulacje z okazji Dnia Strażaka. Niech św. Florian chroni Was podczas wykonywania obowiązków związanych z ratowaniem życia , zdrowia i mienia mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości.  Za okazywane poświęcenie , odwagę i gotowość niesienia pomocy składam wyrazy szacunku i podziękowanie. Stanowicie zespół odważnych , dobrze wyszkolonych druhów, których cechuje koleżeństwo i gotowość do niesienia wzajemnej pomocy. Gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego Wam druhny i druhowie , a Waszym rodzinom podziękowanie za wspieranie w chwilach trudnych.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

kondolencje

Druhny i druhowie OSP Samborowo składają druhowi Łukaszowi  Wolf i jego żonie Agnieszce  wyrazy współczucia z powodu  nagłej śmierci  wspaniałego  człowieka   teścia i ojca Henryka  Reńskiego, który zawsze wspierał i brał czynny udział  w organizowanych  akcjach i czynach społecznych  organizowanych  dla mieszkańców Samborowa przez OSP Samborowo.

Pan powołał Henryku  Ciebie  przed swoje oblicze. Musisz zdać rachunek z tego, co zrobiłeś dla maluczkich tego świata. Potwierdzamy, byłeś życzliwy, uczynny i oddanym każdemu potrzebującemu .

Boże  przyjmij swego sługę Henryka  do Swego Królestwa, gdyż on  podczas swego ziemskiego żywota , starał  się nieść pomoc wszystkim  potrzebującym.

Prezes OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Święta Wielkiej Nocy są przykładem i wzorem niesienia pomocy i życzliwości każdemu  potrzebującemu człowiekowi. Ofiara męki Jezusa niech będzie dla nas przykładem bezinteresownego poświęcenia w imię miłości dla drugiego człowieka. To Jezus Bóg i człowiek pokazał am drogę zbawienia , która prowadzi przez pokonywanie trudów codziennego życia. Czy jesteśmy gotowi iść tą drogą? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami.

Wszystkim druhnom i druhom OSP Samborowo składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Jezus w naszych rodzinach przyniesie radość codziennego życia. Niech okazywane poświęcenie i gotowość niesienia pomocy potrzebującym będzie potwierdzeniem naszej, codziennej gotowości , wypełnienia Jego posłannictwa.

Każdy z nas jest gotów ponieść ofiarę życia lu zdrowia  , aby ratować innego człowieka, jeśli znalazł się w sytuacji zagrażającej . To jest naszą powinnością, naszą służbą i naszym obowiązkiem.

Za Wasz trud codzienny, gotowość i odpowiedzialność niesienia pomocy potrzebującym, składam wyrazy największego  podziękowania i szacunku. Życzę szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Powołanie Kobiecej Drużyny Pożarniczej w OSP Samborowo

W dniu 11 marca 2017 r.  na uroczystym posiedzeniu Zarządu OSP Samborowo z udziałem członków Komisji Rewizyjnej , prowadzonym przez druha Naczelnika OSP Samborowo Zbigniewa Kwiatkowskiego została powołana Kobieca Drużyna Pożarnicza. Ślubowanie złożyły druhny:

Marta Goździejewska, Małgorzata Stefaniak, Nina Banasik, Wiktoria Włodarczyk,Katarzyna Smela, Bożena Zalewska, Sara Szatkowska, Amelia Kaczor, Aneta Kopańska, Grażyna Kapczyńska, Maria Kapczyńska.

Serdeczne gratulacje odważnym druhnom i życzenia wszelkiej pomyślności w działalności jednostki OSP Samborowo.  Szanowne koleżanki.!!! Czeka Was teraz trud odbycia przeszkolenia wstępnego, które musi przejść każdy , kto pragnie uczestniczyć w działaniach ratowniczo- gaśniczych. Trzymamy za Was kciuki ! Jesteśmy pewni, że pomyślnie przejdziecie szkolenia. Teraz musimy Was umundurować i przygotować do czekających szkoleń.

Jednostka OSP Samborowo przygotowuje się do ważnych decyzji . Należą do nich  konieczność szybkiej budowy nowej strażnicy, która pozwoli na zwiększenie potencjału bojowego jednostki, zapewni rozwój formacji młodzieżowych i kobiecych oraz pozwoli na pozyskanie wozów bojowych o zwiększonej sile działań operacyjnych. Są to wymagania stawiane jednostkom OSP, które mają szanse włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczemu. Taką szansę ma jednostka OSP Samborowo. Musimy się szkolić, rozwijać szeregi przeszłych pokoleń i chronić nasze wspólne mienie.

Życzę sukcesów wszystkim druhnom i druhom.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik