Informacja ze zbiórki do puszek z dnia 24.03.2013 r.

Szanowni mieszkańcy Samborowa !
W imieniu wszystkich druhów OSP Samborowo składam wyrazy podziękowania i szacunku za okazaną przez Was ofiarność i zrozumienie problemów jednostki OSP Samborowo podczas organizowanej zbiórki do puszek z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu mundurów koszarowych.W dniu 24.03.2013 r. strażacy z OSP Samborowo zebrali kwotę 1 932 ,00 zł.Na tą kwotę złożyła się bezpośrednia zbiórka 1 132 ,00 zł ze zbiórki ogólnej oraz indywidualna ofiara w kwocie 800,00 zł od państwa Barbary i Andrzeja Wolf z Samborowa, która stanowi równowartość zakupu jednego munduru.Jest to szczególny gest życzliwości i ofiarności, za który składam szczególne podziękowanie.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Szkolenie podstawowe na kursie strażaka.

21 marca 2013 r. rozpoczyna się kurs podstawowy , który warunkuje prawo uczestniczenia w akcjach ratowniczo gaśniczych druhom z OSP Samborowo. Uczestnicy kursu muszą posiadać w czasie zajęć umundurowanie koszarowe oraz bojowe w organizowanych zajęciach. Kurs będzie przeprowadzany w okresie marzec – czerwiec 2013 r. Zajęcia będą odbywały się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Wykłady i ćwiczenia zakończy egzamin. Życzymy 9 naszym uczestnikom owocnych zajęć i szczęśliwego zdania egzaminów.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Nadzwyczajny komunikat !!!

Szanowni mieszkańcy Samborowa i okolicznych miejscowości!
Za zgodą ks. Proboszcza Parafii Samborowo w niedzielę palmową,po każdej mszy św. będzie przeprowadzana zbiórka do puszek dobrowolnej ofiary z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego/ ubrań koszarowych 9 kompletów/ dla druhów z OSP Samborowo, którzy będą stanowić załogę przygotowaną do działań ratowniczo – gaśniczych. Będziemy wdzięczni za okazaną szczodrość i udzielone wsparcie.Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Pilne zebranie – 24 marca 2013 r. godz. 16,00

Z uwagi na potrzebę omówienia bardzo ważnych spraw związanych z rozpoczynającym się szkoleniem podstawowym oraz organizacją asysty przy grobie Pańskim zwołuję zebranie wszystkich druhów OSP Samborowo w dniu 24 marca 2013 r. na godz. 16,00 w GOK Samborowo. Obecność obowiązkowa.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik