Nareszcie samochód jedzie do karosażu.

Dnia 9 kwietnia 2013 r. o godz. 05,00 ze strażnicy w Samborowie samochód jest odprowadzany do zakładu w Kielcach przez Naczelnika OSP Zbigniewa Kwiatkowskiego i kierowcę Krzysztofa Burczaka. Druhowie życzymy Wam pomyślnej i szczęśliwej drogi. Trzymamy za Was kciuki.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Przykład działa pozytywnie.

Z ogromną satysfakcją , a zarazem wdzięcznością, informuję wszystkich druhów OSP Samborowo,że mamy następnego fundatora kompletu umundurowania koszarowego w kwocie 800,00 zł , dla grupy szkolących się druhów naszej jednostki, którzy pokryli koszta jego zakupu. Tą wspaniałą rodziną jest p.p. Jolanta i Waldemar Kalenik.Jest to rodzina, którą dotknął koszmar pożaru i która odczuła pomoc druhów OSP Samborowo podczas akcji usuwania skutków tego nieszczęścia. Jesteśmy wdzięczni za okazaną ofiarność. Dzięki takim ofiarodawcom nasza jednostka OSP Samborowo szybciej i skuteczniej pokona trudy związane z uzyskaniem pełni sprawności bojowej. Przykład godny naśladowania.Serdeczne pozdrowienia ofiarodawcom.
Prezes Zarządu mgr inż Edward Miecznik

Kiedy karosaż?

10 kwietnia 2013 r. samochód będący w dyspozycji OSP Samborowo jest odprowadzany do jednostki wykonującej karosaż w Kielcach. Prace zostaną wykonane do 11 maja 2013 r. i samochód po adaptacji zostanie formalnie przekazany OSP Samborowo w czasie uroczystości gminnych obchodów Dnia Strażaka , które odbędą się w Samborowie.
Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Ustalenia organizacji zabezpieczenia obchodów uroczystości wielkanocnych.

Na zebraniu druhów OSP Samborowo zostały podjęte decyzje:
1/.zbiórka druhów wyrażających wolę uczestniczenia w zabezpieczeniu uroczystości wielkanocnych w piątek i w sobotę o godz. 17,30 w sali strażnicy OSP w pełni umundurowania wyjściowego , a osoby aktualnie uczestniczące w przeszkoleniu podstawowym w umundurowaniu koszarowym,
2/.w niedzielnej procesji rezurekcyjnej uczestniczymy w umundurowaniu wyjściowym galowym.
3/.zmiana wart odbywa się przemarszem z budynku strażnicy OSP Samborowo do kościoła trasą dojazdową do Orlika,
4/.w poniedziałek o godz.16,00 zbiórka przy kościele z łopatami i szuflami w celu dokonania odśnieżenia trasy przemarszu uczestników procesji wielkanocnej wokół kościoła.
5/.zmianami wart przy grobie Pana Jezusa kieruje Naczelnik Straży Zbigniew Kwiatkowski.
6/.na zebraniu w poczet członków OSP Samborowo został przyjęty nowy druh Szymański Marcin z Wirwajd, który złożył wymagane statutem przyżeczenie i zobowiązał się do uczestniczenia w inicjatywach podejmowanych przez naszą jednostkę i do przestrzegania statutu.
Prezes Zarządu mgr inż Edward Miecznik