Komunikat dla druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo !!!

Druh Naczelnik Straży OSP Samborowo Zbigniew Kwiatkowski zaprasza wszystkich członków i sympatyków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 października 2016 r. / sobota/ o godz. 11, 00 w Strażnicy OSP Samborowo. Proszę poinformować wszystkich zainteresowanych.

Prezes OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik

AWANSE I WYRÓŻNIENIA

W dniu 20 września 2016 r. na wspólnym zebraniu Zarządu OSP Samborowo i Komisji Rewizyjnej , z udziałem Wójta Gminy Ostróda omówiono sprawy organizacyjne związane z awansem druhów OSP Samborowo na wyższe stanowiska służbowe oraz inne sprawy związane z funkcjonowaniem OSP Samborowo.

Druh Naczelnik Straży OSP Samborowo – Zbigniew Kwiatkowski umotywował wniosek , w którym proponuje wyróżnienie n/ w druhów na wyższe stanowiska służbowe w OSP Samborowo w związku z wykazywanym zaangażowaniem w prowadzonych działaniach ratowniczych oraz udziałem w organizowanych akcjach i pracach na rzecz lokalnej społeczności. Po wysłuchaniu uzasadnienia Naczelnika Straży OSP Samborowo druha Zbigniewa Kwiatkowskiego Zarząd OSP Samborowo uchwałą NR 7/2016  r. z dnia 20.09.2016 r. awansował n/w druhów na stanowiska:

Leszka Mieszczyńskiego – na Dowódcę Sekcji

Łukasza Wolfa – na Dowódcę Roty

Cezarego Mieszczyńskiego – na Starszego Strażaka

Pawła Kwiatkowskiego – na Starszego Strażaka

Pawła Michalskiego – na Starszego Strażaka

Michała Nowowiejskiego -na Starszego Strażaka

Kamila Miecznika -na Starszego Strażaka

Tomasza Brzostka – na Starszego Strażaka

Daniela Kaczorowskiego – na Starszego Strażaka

Zarząd OSP Samborowo zwrócił się do Pana Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa z prośbą o pomoc w pozyskaniu terenu pod budowę nowej strażnicy OSP Samborowo. Pan Wójt zobowiązał się do zorganizowania spotkania zainteresowanych stron z udziałem kompetentnych przedstawicieli Kurii Elbląskiej w celu omówienia możliwości przeprowadzenia wymiany gruntów pod budowę Strażnicy OSP Samborowo do końca październik 2016 r.

Ponadto ustalono,że na zebraniu rodziców z przyszłymi kandydatami do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo , organizowanej w dniu 25 września 2016 r. zostaną zaprzysiężone zgłaszające się osoby.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

 

Uczestnictwo druhów OSP Samborowo w akcjach ratowniczo- gaśniczych w II półroczu 2016 r.

08.07.2016 r. – użycie agregatu prądotwórczego do podtrzymania działania respiratora. Czas akcji 1 godz. 34 min. Udział brali: Leszek Mieszczyński , Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Michalski, Jarosław Mieszczyński, Tomasz Tafel, Tomasz Brzostek.

21.07.2016 r. Samborowo ul. Ostródzka 14/8 – pomoc w otwarciu drzwi. Czas akcji 16 min. Udział brali: Nowowiejski Zdzisław, Tomasz Tafel, Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Leszek.

31.07.2016 r. Samborowo -działania ratownicze z powodu  kolizji 2 samochodów. Czas akcji -2 godz. 22 min. Udział brali: Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski, Tomasz Tafel, Leszek Mieszczyński, Jarosław Mieszczyński, Łukasz Wolf,  Krzysztof Burczak.

17.08.2016 r. Samborowo ul. Ostródzka 53 – pożar sadzy w budynku jednorodzinnym. Czass akcji – 1 godz. 6 min. Udział brali: Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Zbigniew, Tafel Toasz, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław, Wolf Łukasz, Kwiatkowski Paweł.

26.08.2016 r. działania ratownicze Boguszewo – wypadek drogowy. Czas akcji – 1 godz. 10 min. Udział brali: Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Zbigniew, Mieszczyński Cezary, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław, Łukasz Wolf, Kwiatkowski Paweł.

01.09.2016 r. działania ratownicze Samborowo ul. Brzozowa 13 – pożar samochodu osobowego. Czas akcji – 33 min.  Udział brali: Łukasz Wolf, Kwiatkowski Zbigniew, Mieszczyński Leszek, Brzostek Tomasz.

Jesteśmy zawsze gotowi nieść pomoc potrzebującym i poszkodowanym.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Uczestnictwo druhów OSP Samborowo w działaniach ratowniczych w 2016 r.

18 styczeń 2016 r. godz. 11:18-12:48 Samborowo – gaszenie sadzy w Ośrodku Zdrowia :

Udział  brali: Łukasz Wolf, Zdzisław Nowowiejski, Paweł Kwiatkowski, Zbigniew Kwiatkowski- czas akcji  1 godz. 10 min.

23 luty 2016 r.  godz. 9,36- 11,59 – użyczenie agregatu prądotwórczego dla osoby wymagającej wsparcia oddychaniem respiratorem w wyniku zaniku zasilania prądem elektrycznym Samborowo

Udział wzięli: Zdzisław Nowowiejski, Łukasz Wolf, Krzysztof Burczak, Tomasz Brzostek, Paweł Kwiatkowski. Czas akcji 2 godz. 20 min.

4 kwietnia 2016 r. godz. 18; 34 – 20; 23 – pożar budynku gospodarczego Wirwajdy :

Udział wzięli: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Łukasz Wolf, Jarosław Mieszczyński, Leszek Mieszczyński, Leszek Kwiatkowski, Krzysztof Burczak czas akcji 1 godz. 49 min.

09 maj 21016 r. – pożar lasu w Wirwajdach- 16;19- 17;33.  udział wzięli: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Daniel Kaczorowski, Michał Nowowiejski, Tomasz Brzostek, Paweł Kwiatkowski czas akcji – 1 godz. 14 min.

20 .maj 2016 r. zdarzenie drogowe na drodze nr 16 w Drwęcy godz. 18,34 – 19,13 Udział wzięli: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Krzysztof Burczak, Leszek Mieszczyński, Paweł Kwiatkowski, Tomasz Brzostek . Czas akcji – 0, 37 min.

30 maj 2016 r. – zasilanie respiratora na ul. Kwiatowej 3/3 w Samborowie czas akcji 9 godz. 18 min. Udział  wzięli: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Leszek Mieszczyński, Łukasz Wolf, Krzysztof Burczak, Paweł Kwiatkowski

31 maj 2016 r. zasilenie respiratora ul. Kwiatowa 3/3 Samborowo  czas akcji 0,43 min. Udział wzięli: Krzysztof Burczak, Zbigniew Kwiatkowski, Leszek Kwiatkowski Paweł Kwiatkowski, Leszek Mieszczyński Tomasz Tafel

01.06.2016 r. usuwanie powalonych drzew na drodze Boguszewo – Zalewo:  czas akcji 1 godz. 47 min. Udział wzięli: Zdzisław Nowowiejski, Tomasz Tafel, Leszek Mieszczyński, Łukasz Wolf, Jarosław Mieszczyński, Paweł Michalski

17.06.2016 r. podtrzymywanie napięcia w budynku mieszkalnym w Samborowie ul. Kwiatowa/ funkcjonowanie respiratora/ czas akcji 0,57 min. Udział brali: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Michał Nowowiejski, Łukasz Wolf, Krzysztof Burczak, Tomasz Tafel

17.06.2016 r. usuwanie powalonych drzew na szlaku kolejowym Samborowo- Rudzienice Czas akcji : 2 godz. 38 min. Udział brali: Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Daniel Kaczorowski, Michał Nowowiejski, Tomasz Brzostek, Krzysztof Burczak

17.06.2016 r. usuwanie zerwanej konstrukcji garażu na ul. Spółdzielczej 20 w Samborowie Czas akcji 2 godz. 5 min. Udział brali: Krzysztof  Burczak, Paweł Kwiatkowski, Tomasz Tafel, Jarosław Mieszczyński, Leszek Kwiatkowski, Zbigniew Kwiatkowski

18.06.2016 r. usuwanie powalonych drzew koło oczyszczalni ścieków w Samborowie – brak przejazdu Czas akcji 0,38 min. Udział brali: Krzysztof Burczak, Zbigniew Kwiatkowski, Tomasz Tafel, Paweł Michalski, Cezary Mieszczyński, Jarosław Mieszczyski

23.06.2016 r. usuwanie kolizji drogowej nu. Ostródzka 53 w Samborowie Czas akcji 0, 31 min. Udział brali: Łukasz Wolf, Zdzisław Nowowiejski, Cezary Mieszczyński, Tomasz Brzostek

26.06.2016 r. – pożar domu ul. Szkolna 10 w Samborowie Czas akcji : 2 godz. 01 min.Udział brali: Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski, Leszek Kwiatkowski, Krzysztof Burczak, Leszek Mieszczyński, Jarosław Mieszczyński

26.06.2016 r. zalanie wodą piwnicy w budynku ul. Słoneczna 8 w Samborowie Czas akcji: 1 godz. 23 min. Udział brali: Zdzisłasw Nowowiejski, Tomasz Tafel, Jarosław Mieszczyński, Leszek Mieszczyński, Paweł Michalski, Tomasz Brzostek

26.06.2016 r. wypompowywanie wody z piwnicy budynku ul. Ostródzka 41 w Samborowie Czas akcji ; 2 godz. 27 min. Udział brali; Zbigniew Kwiatkowski, Tomasz Tafel, Krzysztof Burczak, Paweł Kwiatkowski, Łukasz Wolf, Leszek Mieszczyński.

Druhowie OSP Samborowo są włączani w działania ratowniczo – gaśnicze w coraz większym stopniu. Świadczy to o sprawności działania, wysokim stopniu wyszkolenia i umiejętnością prowadzenia działań operacyjnych. Jest to duża zasługa i  zaangażowanie wszystkich druhów. Jednak na uwagę zasługuje szczególna postawa i zaangażowanie Naczelnika Straży OSP Samborowo druha Zbigniewa Kwiatkowskiego, który swoją osobistą postawą i właściwym przykładem zachęca do aktywności i uczestnictwa w różnorodnych działaniach i pracach organizowanych i wykonywanych na rzecz mieszkańców Samborowa i gminy ostródzkiej. Gratulacje i podziękowania !!!

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

 

Dzień Strażaka !

W dniu św. Floriana patrona strażaków składam wszystkim druhnom i druhom OSP Samborowo najserdeczniejsze życzenia. Niech św. Florian strzeże i chroni Was w czasie udzielania pomocy w prowadzonych akcjach ratowniczych i  gaśniczych. Niech czuwa nad spokojem i bezpieczeństwem Waszych rodzin. Za okazywane poświęcenie i pomoc niech powiększa grono życzliwych ludzi, którzy widzą, rozumieją i doceniają starania druhów OSP Samborowo. Niech pomoże w budowie nowej strażnicy OSP Samborowo , w jak najszybszym  czasie.

Wszystkim druhom wyróżnionym medalami i odznaczeniami oraz przyznaniem awansów na wyższe stanowiska składam serdeczne gratulacje.

Serdecznie dziękuję wszystkim życzliwym osobom, które wysyłały esemesy podczas trwającego konkursu na najlepszą jednostkę OSP powiatu ostródzkiego. To dzięki Waszej aktywności i udzielonemu wsparciu OSP Samborowo uzyskało II lokatę w trwającym konkursie.  Wyprzedziło nas OSP Łukta, któremu serdecznie gratulujemy. Pragnę poinformować, ze w dniu 8 maja o godz. 13,00 delegacja OSP Samborowo będzie odbierała nagrodę w Olsztynie. Nasz sukces jest sukcesem wszystkich mieszkańców Samborowa. Jesteśmy dumni i szczęśliwi,że nie zawiedliśmy Waszego zaufania, jakie w naszych działaniach pokładaliście. Będziemy starali się podnosić poziom naszego wyszkolenia bojowego, będziemy starali się dawać właściwy przykład młodym druhnom i druhom przyjętym w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Samborowo.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Zaprzysiężenie do MDP w dniu 9 kwietnia 2016 r.

W dniu 9 kwietnia 2016 r. na strażnicy OSP Samborowo zostało przeprowadzone dodatkowe zaprzysiężenie kandydatów do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo. Zebranym kandydatom i rodzicom , uczestniczącym w zaprzysiężeniu obowiązki i prawa wynikające ze statutu OSP Samborowo przedstawił Prezes Zarządu druh Edward Miecznik. Następnie Naczelnik Straży druh Zbigniew Kwiatkowski poinformował o zasadach funkcjonowania MDP, sposobie przeprowadzania szkoleń i zasadach uczestnictwa w odbywanych zawodach drużyn pożarniczych.

Prezes Zarządu druh Edward Miecznik zapoznał kandydatów z treścią składanego przyrzeczenia i zapytał, czy wszyscy kandydaci zrozumieli obowiązki wynikające ze składanego przyrzeczenia i czy są gotowi je złożyć. Po uzyskaniu potwierdzenia odczytał treść przyrzeczenia. Wyczytywani przez Naczelnika Straży druha Zbigniewa Kwiatkowskiego członkowie składali ślubowanie.

W dniu 9 kwietnia w poczet członków MDP OSP Samborowo zostali przyjęci: Aleksandra Kucharska, Krystian Żygo, Julia Burczak, Wiktoria Żygo, Aleksandra Krajżewicz, Kornelia Małgorzata Pielecka.

Serdeczne gratulacje nowym członkom MDP OSP Samborowo i rodzicom złożyli członkowie Zarządu OSP Samborowo. W uroczystym zaprzysiężeniu wziął udział nauczyciel Zespołu Szkół w Samborowie p.Arkadiusz Łopatowski, który będzie współpracował w podnoszeniu wiedzy ppoż. wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to dobry przykład właściwie rozumianej współpracy społeczeństwa, szkoły i OSP w wychowywaniu przyszłych pokoleń społeczności samborowskiej.

Następnie został dokonany podział członków MDP OSP Samborowo na dwie drużyny. Dziewczęcą drużynę będzie szkolił druh Jarosław Stefaniak , natomiast drużynę chłopców będzie szkolił druh Zdzisław Nowowiejski.

Nowym członkom pokazano sprzęt zainstalowany na samochodzie IVECO oraz zapoznano z jego przeznaczeniem.

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Wszystkim druhom OSP Samborowo, członkom Waszych rodzin, przyjaciołom i sympatykom naszej OSP składam z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia. Niech te święta upłyną w atmosferze rodzinnej, pełnej miłości i życzliwości. Niech Zmartwychwstały Jezus darzy nas zdrowiem , poczuciem szczęścia i radości. Niech strzeże naszego zdrowia ,  naszych domostw i dobytku przed niespodziewanymi klęskami. Niech działania wszystkich druhów OSP Samborowo i udzielane wsparcie przez mieszkańców pomogą w szybkiej budowie nowej strażnicy OSP Samborowo. Niech najskrytsze marzenia spełnią się każdemu z nas, abyśmy mogli cieszyć się z ich dobrodziejstw. Niech mokry Dyngus poleje strumieniami ożywczej wody, aby stało się za dość tradycji i zwyczajom naszych ojców. Wszystkiego dobrego w nadchodzące święta.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik