Życzenia świąteczne i noworoczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017 składam wszystkim druhnom i  druhom OSP Samborowo, członkom Waszych rodzin i wszystkim mieszkańcom Samborowa i życzliwym, ofiarnym naszym przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia. Niech mały Jezus , przychodząc na świat , w tę noc wigilijną , darzy nas i nasze rodziny zdrowiem, pełnią łask boskich. Niech przyniesie do naszych domów poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Niech w naszych sercach zapłonie ogień miłości, życzliwości i wzajemnego szacunku. Niech każda rodzina czuje się bezpieczną, dostatnią i szczęśliwą każdego dnia w Nowym 2017 Roku.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Pomoc dla parafii Samborowo

W dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 17,00 druhowie OSP Samborowo oraz druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo zbierają się w kościele św. Stanisława Biskupa w Samborowie w celu przygotowania wystroju świątecznego tutejszej świątyni do uroczystości Świąt Bożego Narodzenia. Konieczna jest pomoc w osadzeniu i przystrojeniu choinek, żłóbka i wystroju kościoła. Zabieramy ze sobą konieczne narzędzia , które umożliwią szybkie wykonanie prac dekoracyjnych.Każda pomoc jest mile widziana.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik