Zbiórka do puszek

W imieniu wszystkich druhów OSP Samborowo składam najserdeczniejsze podziękowanie proboszczowi parafii św. Stanisława w Samborowie ks. Krzysztofowi Górnemu za zorganizowanie zbiórki ofiar do puszek na rzecz naszej OSP, a mieszkańcom parafii Samborowo za wykazaną ofiarność i zrozumienie. Czytaj dalej „Zbiórka do puszek”

Podziękowanie

Wszystkim druhom OSP Samborowo i druhom straży kościelnej z Samborowa oraz druhowi Stanisławowi Markowi z OSP Turznica, składam serdeczne podziękowanie za wykazane zdyscyplinowanie, poświęcenie i zaangażowanie podczas uroczystości peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Samborowie. Szczególne słowa uznania kieruję do Naczelnika Straży druha Zbigniewa Kwiatkowskiego i Gospodarza druha Jerzego Szatkowskiego za szczególne poświęcenie w prowadzeniu uroczystości. Czytaj dalej „Podziękowanie”

Zebranie sprawozdawcze za 2011 r.

Dnia 12 lutego 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Samborowo za 2011 rok. Przedstawiono wykonanie zadań rzeczowych i finansowych za 2011 r. oraz plan działań na 2012 r. Komisja rewizyjna przedstawiła protokół i wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi oceniając pozytywnie dotychczasowe działania zarządu. Podjęto uchwałę zatwierdzającą przedstawione materiały przez zarząd i komisję rewizyjną. Druhowie poprzez głosowanie zatwierdzili sprawozdania i materiały z walnego zebrania członków. Czytaj dalej „Zebranie sprawozdawcze za 2011 r.”

Informacje dla mieszkańców

Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo

Powołana do działania 23 maja 2011 r. na podstawie opracowanego i uchwalonego statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo.. Została wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego  5 września 2011 r. o nr KRS: 0000393458 oraz NIP: 7412123230 i REGON: 281136486.konto w Banku Spółdzielczym w Iławie O/ Ostróda o nr 20 8831 1012 2002 0207 2515 0001 Czytaj dalej „Informacje dla mieszkańców”