Dnia 06.12.2018 odbyło się walne zebranie członków OSP Samborowo.

W zebraniu brało udział 33 członków OSP Samborowo. Przyjęto kilka uchwał, uzupełniono skład zarządu i dokonano niezbędnych zmian w statucie organizacyjnym. Poinformowano wszystkich zebranych o stanie prac związanych z rozbudową naszej remizy.