Zawody gminne OSP 10 czerwca 2018 r. w Brzydowie

W dniu 10 czerwca 2018 r. na boisku szkolnym w Brzydowie walczyły drużyny dorosłych strażaków OSP z terenu gminy Ostróda. Sekcję kobiecą OSP Samborowo w przedstawionym składzie prowadziła do boju d-ca Małgorzata Stefaniak, Nina Banasik, Sara Szatkowska, Grażyna Kapczyńska, Maria Kapczyńska, Amelia Kaczor, Aneta Kopańska, Bożena Zalewska. Trenerem tej niezwykle ambitnej i zadziornej w walce o medale i zaszczyty jest druh Krzysztof Burczak. Nasze panie wywalczyły puchar i medale brązowe za III miejsce. Serdeczne gratulacje zawodniczkom i trenerowi. Oto przykład właściwej współpracy, zrozumienia i wzajemnego poszanowania, które prowadzi do sukcesu. Jesteśmy z Was dumni druhny OSP Samborowo i Wasze rodziny. Jesteśmy z Was dumni, ponieważ poprzez odbyte przeszkolenie jesteście uprawnione do uczestnictwa w akacjach ratowniczych. Jest to Wasz  sukces osobisty zdobyty przez szereg wyrzeczeń i poświęceń . Gratulacje.!!!!

Drużynę męską  w składzie przedstawionym prowadził , d-ca  druh Krzysztof Burczak, Zdzisław Nowowiejski, Kamil Jackowski, Sebastian Burczak, Maciej Łopacki, Michał Nowowiejski, Tomasz Brzostek, Cezary Mieszczyński,  Michał Borowski. Drużyna przygotowywała się pod okiem wymagającego trenera druha Leszka Mieszczyńskiego.Na 12 zespołów zdobyliśmy 10 miejsce. Jest coraz lepiej. Jak mowi przysłowie –   ” trening czyni mistrza „. Ponieważ w szeregach druhów OSP Samborowo jest coraz więcej mlodych, ambitnych druhów sukcesy bedą coraz bardziej widoczne. Trzymamy kciuki i jesteśmy dumni z okazywanej waleczności i poświęcenia, co było widoczne na zawodach. Przepiękny ślizg Kamila Jackowskiego uratował drużynę przed ujennymi punktami. O sukces walczy się do końca zaqwodów. Gratulacje druhowie. !!!!

Z ramienia OSP Samborowo członkiem zespołu sędziowskiego prowadzącego i nadzorującego zawody w Idzbarku i Brzydowie buł druh Zbigniew Kwiatkowski, któremu za okazaną bezstronność, obiektywizm i poświęcenie skladamy serdeczne podziękowanie. Miarą sprawiedliwości i obiektywizmu sędziowania tegorocznych zawodow jest fakt, że żadna z drużyn startujących w zawodach nie zgłosiła protestu na pracę zespołu sędziowskiego. Jest to dowod na wzrastającą kulturę i wzajemny szacunek wszystkich uczestników zawodów.

Gratulacje zawodnikom, trenerom  i rodzinom zawodników.

Jest w OSP Samborowo ogromny potencjał ludzki i duże szanse na dalszy rozwój jednostki. Czego nam brakuje ?

P:rezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP 9.06.2018 r. w Idzbarku

09. czerwca 2018 r. na boisku w Idzbarku odbyły się gminne zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych . Reprezentacja OSP Samborowo dziewcząt w składzie :Wiktoria Kaczmarczyk, Zuzanna Stefaniak, Amelia Stefaniak, Paulina Ucińska, Julia Burczak, Patrycja Zalewska,Karolina Zalewska, Aleksandra Krajzewicz, Alicja Snela, Michalina Kulesza zdobyły I miejsce.  Trenerem przygotowującym dziewczęta do zawodów jest druh Jarosław Stefaniak.  Ogromne gratulacje zawodniczkom i trenerowi. Gratulacje rodzicom naszych zawodniczek za mobilizację i wspieranie w walce.

Grupa chłopców w składzie: Grabowski Hugo, Grabowski Hajko, Grabowski Filip, Borawski Jakub, Wysocki Dawid, Kaczmarczyk Kamil, Skowroński Franek, Boros Michał, Boros Maciej zdobyli V miejsce. Trenerem przygotowującym  zespół do zawodów jest druh Zdzisław Nowowiejski. Gratulacje zawodnikom i trenerowi.Również ogromne gratulacje rodzicom zawodników za mobilizację i kibicowanie w walce.

Rosną nowe zastępy druhów OSP Samborowo, które przez treningi, zbieranie doświadczeń i uczestnictwo w zawodach , podnoszą wiedzę o ochronie ppoż. podnoszą sprawność fizyczną i pogłębiają swoje umiejętności zawodowe. Są to nowi kandydaci na zahartowanych w bojach , odważnych , męskich i pełnych poświęcenia druhów OSP Samborowo. Jesteśmy z Was dumni. Swoją postawą przynosicie zaszczyt jednostce i dumę swoim rodzicom.

Serdeczne podziękowanie dyrekcji szkoły w Samborowie za wspaniałą współpracę wychowawczą i pogłębianie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik