Dzień Strażaka 2017

Wszystkim druhnom i druhom OSP Samborowo składam serdeczne życzenia i gratulacje z okazji Dnia Strażaka. Niech św. Florian chroni Was podczas wykonywania obowiązków związanych z ratowaniem życia , zdrowia i mienia mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości.  Za okazywane poświęcenie , odwagę i gotowość niesienia pomocy składam wyrazy szacunku i podziękowanie. Stanowicie zespół odważnych , dobrze wyszkolonych druhów, których cechuje koleżeństwo i gotowość do niesienia wzajemnej pomocy. Gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego Wam druhny i druhowie , a Waszym rodzinom podziękowanie za wspieranie w chwilach trudnych.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Dodaj komentarz