kondolencje

Druhny i druhowie OSP Samborowo składają druhowi Łukaszowi  Wolf i jego żonie Agnieszce  wyrazy współczucia z powodu  nagłej śmierci  wspaniałego  człowieka   teścia i ojca Henryka  Reńskiego, który zawsze wspierał i brał czynny udział  w organizowanych  akcjach i czynach społecznych  organizowanych  dla mieszkańców Samborowa przez OSP Samborowo.

Pan powołał Henryku  Ciebie  przed swoje oblicze. Musisz zdać rachunek z tego, co zrobiłeś dla maluczkich tego świata. Potwierdzamy, byłeś życzliwy, uczynny i oddanym każdemu potrzebującemu .

Boże  przyjmij swego sługę Henryka  do Swego Królestwa, gdyż on  podczas swego ziemskiego żywota , starał  się nieść pomoc wszystkim  potrzebującym.

Prezes OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Święta Wielkiej Nocy są przykładem i wzorem niesienia pomocy i życzliwości każdemu  potrzebującemu człowiekowi. Ofiara męki Jezusa niech będzie dla nas przykładem bezinteresownego poświęcenia w imię miłości dla drugiego człowieka. To Jezus Bóg i człowiek pokazał am drogę zbawienia , która prowadzi przez pokonywanie trudów codziennego życia. Czy jesteśmy gotowi iść tą drogą? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami.

Wszystkim druhnom i druhom OSP Samborowo składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Jezus w naszych rodzinach przyniesie radość codziennego życia. Niech okazywane poświęcenie i gotowość niesienia pomocy potrzebującym będzie potwierdzeniem naszej, codziennej gotowości , wypełnienia Jego posłannictwa.

Każdy z nas jest gotów ponieść ofiarę życia lu zdrowia  , aby ratować innego człowieka, jeśli znalazł się w sytuacji zagrażającej . To jest naszą powinnością, naszą służbą i naszym obowiązkiem.

Za Wasz trud codzienny, gotowość i odpowiedzialność niesienia pomocy potrzebującym, składam wyrazy największego  podziękowania i szacunku. Życzę szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik