Walne zebranie członków OSP Samborowo 11.02.2017 r.

Na podstawie § 38 ptk.3 Statutu Zarząd OSP Samborowo zwołuje walne zebranie sprawozdawcze wszystkich członków OSP Samborowo, które odbędzie się 11 lutego 2017 r. /sobota/ o godz. 16,00 w Gminnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Samborowie. W związku z wagą omawianych spraw obecność druhów jest obowiązkowa. Obowiązuje stosowne umundurowanie. W zebraniu biorą udział  druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo oraz zaproszeni goście.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

 

Dodaj komentarz