Wyrazy współczucia

Druhom : Jarosławowi  Mieszczyńskiemu, Leszkowi Mieszczyńskiemu i Cezaremu Mieszczyńskiemu wyrazy współczucia w związku z odejściem do Pana kochanej matki i babci składają solidaryzujący się w smutku druhowie OSP Samborowo.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik