Podziękowanie za ofiarność

W imieniu druhów OSP Samborowo składam mieszkańcom Samborowa oraz wszystkim ofiarodawcom wyrazy podziękowania za okazaną ofiarność w dniu 18 grudnia 2016 r., którą okazaliście Państwo podczas zorganizowanej zbiórki do puszki przez ks Krzysztofa Górnego , którą przeznaczamy na zakup osprzętu i wyposażenia do ratownictwa technicznego. W wyniku Waszej ofiarności zebraliśmy 2 188,30 zł. Okazana ofiarność jest dowodem na to,że druhowie OSP Samborowo są potrzebni mieszkańcom w ratowaniu i ochronie ich życia , zdrowia i mienia . W naszym działaniu dawaliśmy przykłady ofiarności, poświecenia i rozumienia problemów mieszkańców. Jesteśmy przekonani,że dokonane zakupy podniosą operatywność i wszechstronność naszych możliwości bojowych.

Z wyrazami podziękowania Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik