Podnosimy możliwości operacyjne OSP Samborowo.

W dniu 21 października 2016 r. uzyskaliśmy nieodpłatnie od OSP Gwiździany ratowniczy  zestaw hydrauliczny LUKAS UNITOOLS , w skład którego wchodzą : pompa hydrauliczna GO-3 T wraz z silnikiem, Nożyco- rozpieracz LKS 35 EN, oraz 2 szt. węży hydraulicznych. Wyposażenie to już jest zamontowane na samochodzie i jest zgłoszone do KP PSP w Ostródzie. Dzięki pozyskaniu tego sprzętu  ratowniczego  nasza jednostka będzie już uczestniczyła w akcjach ratowniczych / wypadki drogowe/ podczas których będzie można uwalniać osoby zakleszczone w samochodach w wyniku zdarzeń i kolizji drogowych na terenie powiatów ostródzkiego i iławskiego. Wymieniony sprzęt uzyskaliśmy dzięki osobistemu zaangażowaniu druha Naczelnika Straży OSP Samborowo Zbigniewa Kwiatkowskiego  . Składamy wyrazy podziękowania za operatywność i okazane poświęcenie i zaangażowanie własnego czasu i możliwości . Z dumą i ogromną satysfakcją możemy poinformować mieszkańców Samborowa, że jednostka OSP Samborowo jest w pełni wyposażona, przeszkolona i przygotowana do udziału w różnorodnych akcjach ratowniczo – gaśniczych. Jest to także udział społeczeństwa Samborowa, gdyż poprzez udzielane wsparcie finansowe, które otrzymywaliśmy do tej pory, udało się w przeciągu tak krótkiego okresu czasu pozyskać niezbędny sprzęt i wyposażenie. Kolejnym wyzwaniem , które czeka OSP Samborowo jest konieczność budowy nowej strażnicy OSP, gdyż jej wybudowanie w postaci typu S-3 / stanowisko na średni samochód, samochód lekki i samochód ratownictwa drogowego/  pozwoli na włączenie OSP Samborowo do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, co stworzy stałe miejsca pracy druhom w Samborowie. Jest to cel ambitny , ale konieczny, aby jednostka OSP Samborowo rozwijała się i szkoliła nowe pokolenia druhów. Coraz prężniej działające sekcje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dają nadzieję na właściwą pracę wychowawczą naszej młodzieży.

Druhowie OSP Samborowo są przekonani, że Pan Wójt Gminy Ostróda, Rada Gminy Ostróda i społeczeństwo Samborowa  pomogą w budowie nowej strażnicy, gdyż nasze dotychczasowe zaangażowanie, poświęcenie i ofiarność udowodniły,że nie zawiedliśmy w sytuacjach ratowania życie, mienia i bezpieczeństwa mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr. inż Edward Miecznik