Marzenia się spełniają.

Praca, poświęcenie i ofiarność wykazywana w niesieniu pomocy poszkodowanym i podczas ratowania życia, zdrowia i mienia ludzi przynosi wdzięczność i niespodzianki. W Samborowie dobro zaowocowało dobrem. 

W dniu wigilijnym do OSP Samborowo został przekazany nieodpłatnie w formie darowizny dla druhów następny samochód ratowniczy IVECO GLBA DEILY z 2003 roku ,posiadający zbiornik na wodę – 1000 litrów. Samochód został przekazany przez Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie mł. bryg.Marka Engel, który dodatkowo doposażył w agregat prądotwórczy i pilarkę do drewna. W pozyskaniu samochodu pomagali organizacyjnie: bryg. Grzegorz Matczyński, Wicemarszałek Jacek Protas, bryg. Tomasz Ostrówski, bryg. Andrzej Olszewik, bryg. Mirosław Rutecki, st.bryg.Mirosław Hołubowicz. Samochód ma przebieg 29 tyś. km. Ogromne zasługi z ramienia OSP Samborowo włożyli w pozyskanie samochodu: druhowie : Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Łukasz Wolf, Krzysztof Burczak,Leszek Mieszczyński, Tomasz Tafel.

Przed OSP Samborowo staje nowe wyzwanie. Musimy szybko podjąć starania budowy nowej strażnicy. Liczymy na pomoc ks. Krzysztofa Górnego, Pana Wójta Bogusława Fijasa, Radnych Gminy Ostróda i wszystkich życzliwych mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości, którzy mogą zawsze liczyć na naszą pomoc.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  oraz nadchodzącego Nowego Roku 2016 składam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech w rodzinach i domach zagości spokój, dobrobyt i radość. 

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Podziękowania ofiarodawcom za pomoc w zakupie zestawu PSPR-1 do ratowania poszkodowanych.

OSP Samborowo posiada wyszkolonych 17 druhów mających uprawnienia do uczestniczenia w akcjach ratowniczych. Dzięki podjętym staraniom połączenia zgromadzonych środków pochodzących z przekazanych kwot uzyskanych przez wszystkich druhów za uczestnictwo w akcjach ratowniczych, składek członkowskich oraz niżej  wymienionych ofiarodawców udało się zakupić specjalistyczny sprzęt ratunkowy do zabezpieczania poszkodowanych w wypadkach drogowych i zdarzeniach losowych. Zakupiony sprzęt  to: zestaw PSPR -1 z deską ortopedyczną, stabilizatorem głowy, 4 pasy i szyna Kramera. Ten sprzęt będzie służył wszystkim potrzebującym pomocy. Nasz sukces zawdzięczamy ofiarodawcom:

Teresa i Grzegorz Ługiewicz, Anna i Mirosław Jarmolińscy, Elżbieta i Grzegorz Kopaczewscy, Beata i Leszek Goździejewscy, Helena i Zbigniew Kulesza, Joanna i Zbigniew Trzebiatowscy, Urszula i Zdzisław Śnieżko, Barbara i Andrzej Wolf, Agnieszka
i Łukasz Wolf, Agnieszka i Zbigniew Augustyn, Alicja i Andrzej Sudoł, Żaneta i Rafał Gotkowscy, Elżbieta i Mirosław Lipińscy, Jolanta i Henryk Chocian, Elżbieta i Dariusz Sobolewscy, Mariola i Leszek Kwiatkowscy, Renata i Dariusz Bączek, Mariola
i Bogusław Fijas, Iwona i Andrzej Wybranowscy, Małgorzata i Wiesław Koper. 

Serdeczne dzięki za dar serca – on przyniesie wiele dobrego każdemu potrzebującemu.

Szczególne podziękowania składam druhom Zbigniewowi Kwiatkowskiemu i Łukaszowi Wolf za osobiste zaangażowanie
w organizację zbierania funduszy i zakup sprzętu.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik