Dalsze działania druhów OSP Samborowo w 2015 r.

Dogaszanie pożaru Samborowo ul. Zatorze 8  dnia 29.04.2015 r. Krzysztof Burczak, Tomasz Tafel, Andrzej Makar, Jarosław Mieszczyński, Paweł Michalski, Łukasz Wolf w godz. 18,20-19,20

Działania ratownicze- wypadek drogowy Wirwajdy 13.05.2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Michalski Paweł,Andrzej Makar, Kwiatkowski Paweł, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław w godz. 17,06-19,26

Zabezpieczenie niewybuchu Samborowo – 25.05.2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Stefaniak Jarosław, Nowowiejski Zdzisław w godz. 21,51-1,00 oraz Mieszczyński Leszek, Burczak Krzysztof, Mieszczyński Jaroslaw w godz. 1,00 – 4,00.

Działania ratownicze Wirwajdy – likwidacja plamy na jezdni po wypadku samochodowym 25.07.2015 r. Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Michalski, Łukasz Wolf, Paweł Kwiatkowski, Michał Nowowiejski, Leszek Mieszczyński w godz. 21,43- 22,51

Zabezpieczenie niewybuchu Samborowo 01-02,08,2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Burczak Krzysztof, Łukasz Wolf, Brzostek Tomasz, Nowowiejski Michał, Mieszczyński Jarosław – każdy z uczestników przepracował po 11, 36 godz.

Pożar rżyska Samborowo – 16.08.2015 r. Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Leszek, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław w godz. 13,30-15,24

Pożar ścierniska Samborowo- 18.08.2015 r. Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Nowowiejski Michał, Mieszczyński Jarosław w godz. 12,31-13,44

Pożar śmietnika przy Ośrodku Zdrowia Samborowo- 04.09.2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Nowowiejski Zdzisław, Mieszczyński Jarosław, Leszek Mieszczyński, Paweł Michalski, Michał Nowowiejski w godz. 19,52-20,11

Wypadek drogowy Samborowo 04.10.20`15 r. ; Kwiatkowski Zbigniew, Burczak Krzysztof, Miecznik Kamil, Michalski Paweł, Brzostek Tomasz, Mieszczyński Jarosław w godz. 17,43-18,45

Zabezpieczenie lądowiska i startu LPR w Samborowie w dniu 13 listopada 2015 r. w godz. 13,53 do 14,55 : Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Miecznik Kamil, Kwiatkowski Paweł, Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Leszek.

Działania ratownicze przy pożarze budynku jednorodzinnego w Wirwajdach 13 listopad 2015 r. w godz. 08,31 do 10,57; Kwiatkowski Zbigniew, Kwiatkowski Paweł, Makar Andrzej, Michalski Paweł, Nowowiejski Michał.

Działania ratownicze podczas gaszenia pożaru sadzy w kominie w Samborowie w dniu 18.11.2015 r. w godz. 15,14 do 16,44: Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław, Brzostek Tomasz, Burczak Krzysztof.