Życzenia świąteczne

Wszystkim członkom OSP Samborowo członkom ich rodzin oraz wszystkim mieskańcom składam , w imieniu zarządu OSP Samborowo, najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta upływają w atmosferze spokoju i szczęścia rodzinnego. Niech w każdej rodzinie panuje zrozumienie i wzajemny szacunek. Na stołach niech nie zabraknie świątecznych pokarmów i niech zdrowie dopisuje każemu domownikowi. Ciepłe wiosenne dni , niech przyniosą poczucie szczęścia i satysfakcji, a mokry poniedziałek niech będzie przypomnieniem tradycji.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Ostatnie pożegnania zmarłego druha OSP Pietrzwałd

15 kwietnia 2014 r. odbył się pogrzeb wieloletniego członka zarządu druha OSP Pietrzwałd Jerzego Skowrońskiego. W ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzały zmarłego delegacje zakładów pracy, druhowie z jednostek OSP , władze samorzaowe gminy Ostróda , koledzy i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przemarszowi zmarłego towarzyszyły dźwięki syrek samochodów i strażnic .Jjednostkę OSP Samborowo reprezentowali druhowie: Zbigniew Kwiatkowski, Łukasz Wolf, Jarosław Mieszcyński i Edward Miecznik. Cześć jego pamięci.

Prezes OSP samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Ustalenia z posiedzenia gminnego Zarządu OSP

Podczas posiedzenia gminnego Zarządu OSP dokonano podsumowania kampanii sprawozdawczej w OSP gminy Ostróda. Stwierdzono:

– wszystkie jednostki z terenu gminy Ostróda i powiatu Ostróda w terminie złożyły wszystkie sprawozdania dotyczące roku sprawozdawczego 2013 r.

-26 kwitnia 2014 r. w komendzie powiatowej PSP ul Stapińskiego w godz. 9,00 – 16,00 odbędzie się szkolenie prezesów i komendantów OSP z zakresu obowiązujących przepisów związanych z gospodarką finansową i dzialalnością statutową. Obecność na szkoleniu obowiązkowa w umundurowaniu służbowym.

-3 maja 2014 r. gminne obchody Dnia Strażaka odbędą się w Starych Jabłonkach i będą związane z przekazanien nowego samochodu OSP Stare Jabłonki. Uroczystości rozpoczną się msza św. o godz. 13,00.

-4 maja 2014 r. 0 godz. 11,00 rozpoczną się powiatowe obchody Dnia Strażaka w PPSP w Ostródzie. Odbędzie się przemarsz jednostek , a zakończenie obchodów nastąpi w ośrodku selezjańskim Kaczory piknikiem rodzinnym.

– zawody gminne OSP odbędą się w Smykówku w czerwcu 2014 r. Każda jednostka powinna wystawić drużynę do zawodów. OSP Samborowo posiada już przeszkoloną drużynę i powinna wziąść udział w zawodach.

– każda jednostka powinna dokonać rozeznania na terenie swego działania i powinna powołać u siebie drużynę młodzieżową  i rozpocząć szkolenia z młodzieżą.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Wyróżnieni druhowie za wykonywanie zadań w 2013 r.

Podczas odbywanej corocznej oceny wykonywania zadań statutowych przez jednostkę OSP Samborowo dokonywanej na walnym zebraniu oceniono,że na wyróżnienie zasługują druhowie: Mieczysław Butrykiewicz, Krzysztof Burczak, Łukasz Wolf, Mieszczyński Jarosław, Mieszczyński Leszek, Nowowiejski Zdzisław. Gratulacje wyróżnionym. Zarząd OSP Samborowo jest przekonany, że dobry przykład zachęci innych druhów do większej aktywności.

Prezes Zarządu OSP Samborowo

mgr inż. Edward Miecznik