Podziękowanie za aktywną pracę i wspólne osiągnięcia w 2013 r.

Wszystkim druhom OSP Samborowo składam wyrazy podziękowania i głębokiego szacunku, za wykazane zaangażowanie w realizacji zadań statutowych, które były podejmowane i przeprowadzone w 2013 r. Każda , nawet najmniejsza sprawa, którą wykonaliśmy dla dobra naszej jednostki i mieszkańców Samborowa, jest dowodem  działania na rzecz lokalnej społeczności. Jest także aktem wdzięczności wobec mieszkanćów , za okazywane wsparcie , którego udzielali OSP Samborowo podczas organizacji gminnch obchodów Dnia Strażaka oraz zgłaszanych przez nas prośbach o wsparcie finansowe, w celu uzyskania pełnej zdolności bojowej.

Prezes Zarządu  mgr inż Edward Miecznik