Gotowość do działań operacyjnych osp Samborowo

W dniu 24 listopada 2013 r. na mszy św. o godz. 11,00 ks. Krzysztof Górny wręczył piłę spalinową, którą z własnych funduszy zakupił i przekazał jednostce OSP Samborowo. Podkreślił wysiłki poniesione przez druhów OSP Samborowo i drogę dochodzenia do pełnej sprawności bojowej. Piłę odbierali w imieniu druhów ; Naczelnik OSP Samborowo Zbigniew Kwiatkowski, Wiceprezes OSP Samborowo Zdzisław Nowowiejski  i druch Łukasz Wolf.
Prezes OSP Samborowo Edward Miecznik podziękował , w imieniu wszystkich druhów ks Krzysztofowi Górnemu za  pomoc i wsparcie udzielone przy remoncie strażnicy tymczasowej oraz organizowaną pomc w zbiórkach do puszek na rzecz OSP Samborowo. Następnie Prezes OSP Samborowo podziękował wszystkim mieszkańcom Samborowa, członkom i sympatykom parafii Samborowo, którzy wspierali swoją ofiarnością zakupy umundurowania osobistego strażaków i wyposażenia samochodu . Podkreślił,że bez spontanicznej pomocy mieszkańców w tak krótkim okresie czasu , nie byłoby możliwe osiągnięcie tego, co OSP Samborowo uzyskało.

Wskazał na zasady i korzyści  współpracy  drhuhów OSP Samborowo z sołtysem , radą sołecką, stowarzyszeniami działającymi w Samborowie – kołem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Akcją Katolicką, co pozwoliło na rozwiązanie wielu problemów dotyczących mieszkańców Samborowa. Wspólna praca i zrozumienie pozwala na rozwiązywanie wielu spraw. Ważnymi zadaniami do realizacji w najbliższej przyszłości jest podjęcie działań w celu utworzenia Młodzieżowych Drużyn OSP chłopców i dziewcząt oraz podjęcie starań o budowę docelowej strażnicy OSP, której budowa może potrwać wiele lat, ale której budowa jest konieczna, aby OSP Samborowo mogło się dalej rozwijać i zwiększać swój potencjał operacyjny. Jest sprzęt umożliwiający szkolenie młodzieży, gdyż straż nie tylko prowadzi dzialania operacyjne, ale również wychowuje młode pokolenia na przyszłych strażaków i prowadzi działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to jedno z zadań statrutowych OSP. Poinformował zebranych ,że z dniem 1 grudnia 2013 r. OSP Samborowo zgłasza swoją zdolność do działań operacyjnych Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik