Zaproszenie do wspólnej zabawy andrzejkowej 23 listopada 2013 r.

Sołtys sołectwa Samborowo, rada sołecka, OSP Samborowo, koło gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie oraz Akcja Katolicka w Samborowie organizują zabawę andrzejkową  ” z koszyczkiem własnym” w dniu 23 listopada 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie.  Uczastnicy zabawy wnoszą opłatę w wysokości 40 zł  od pary na pokrycie kosztów organizacyjnych opłaty orkiestry i  zakupu napoi.  Zabawa rozpocznie się o godz. 20,00. Chętni druhowie proszeni są o zgłaszanie się do druha Tadeusza Pypczyńskiego w terminie do 10 listopada 2013 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje data zgłoszenia. Po tym terminie, jeżeli będą wolne miejsca , będzie możliwość uczestnictwa innym osobom chętnym do wspólnej zabawy. Życzymy miłej zabawy.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik